Specifieke programma's

In onderstaand overzicht staan specifieke revalidatieprogramma's van Libra Revalidatie. Typ in de zoekbalk een trefwoord waarover u meer wilt weten en het overzicht wordt automatisch gefilterd. Klik op de naam van het programma, in de linker kolom, voor meer informatie.

Naam Omschrijving
Afasieteam Het Afasieteam van Libra Revalidatie & Audiologie bestaat uit specialisten die samen alle kennis in huis hebben u te helpen als u last heeft van de taalstoornis Afasie.
Circusgroep De Circusgroep is een behandelgroep voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar met DCD.
Eet- en drinkteam Bij kinderen met Cerebrale Parese (CP) verloopt het eten en drinken meestal moeizaam. Ook komt onbedoeld speekselverlies (kwijlen) voor. De eet- en drinkproblemen uiten zich op verschillende wijze en kunnen ontstaan door diverse oorzaken.
Gangbeeldanalyse Gangbeeldanalyse kan helpen bij de behandeling van loopproblemen.
Loopanalyse Heeft uw kind een loopprobleem, bijvoorbeeld door spasticiteit, uitval van zenuwen of schoenen en spalken die hun werk niet goed doen? Een loopanalyse kan uitkomst bieden.
Makí's De Maki’s is een therapeutische peutergroep voor kinderen tussen de 2 en 5 jaar met hardnekkige spraaktaal problemen. Daarnaast kunnen er ook zorgen zijn op he gebied van de sensomotorische ontwikkeling (het bewegen als reactie op zintuigelijke prikkels).
Meetprogramma CP Libra Revalidatie & Audiologie heeft een speciaal meetprogramma ontwikkeld voor kinderen vanaf vier jaar met Cerebrale Parese waarmee we zo vroeg mogelijk veranderingen in het bewegen van uw kind opmerken en daar met de juiste aanpassingen op kunnen reageren.
Neuromodulatiecentrum In het neuromodulatiecentrum behandelen we spasticiteit. Voor volwassenen, jongeren en kinderen.
Petteflet De Petteflet is een therapeutische peutergroep voor kinderen met een meervoudige complexe beperking.
Pinokkio Pinokkio is een therapeutische peutergroep voor kinderen met een motorische beperking.
Praatjesmakers Praatjesmakers is een training voor kinderen in de basisschoolleeftijd met ruimtelijk-visuele problemen.
Ridders- en prinsessengroep Kinderen met unilaterale cerebrale parese of plexuslaesie kunnen terecht bij de "Ridders- en prinsessengroep". In deze behandelgroep worden kinderen gestimuleerd hun aangedane lichaamsdeel te gebruiken.
Rolstoelvaardigheidstraining Voor kinderen van 4 jaar t/m 18 jaar die gebruik maken van een handbewogen rolstoel om zich te verplaatsen geeft Libra R&A rolstoelvaardigheidstraining.
De Speelbergh De Speelbergh biedt vroegbehandeling en diagnostiek voor kinderen van 0 tot 6 jaar met in ieder geval motorische problemen.
De Torteltuin Op locatie Leijpark kunnen kinderen met een lichamelijke beperking veilig spelen in De Torteltuin: een speeltuin met aangepaste speeltoestellen en een speciale ondergrond.
Zitpoli Heeft u een complex zitprobleem? Dan kunt u voor advies terecht bij onze zitpoli.