Direct naar inhoud

Gehoor, spraak en taal

Informatie voor verwijzers

Libra Revalidatie & Audiologie biedt op maat gemaakte behandeling en professionele begeleiding op het gebied van gehoor, spraak en taal. Zowel volwassenen als kinderen en jongeren kunnen terecht in ons Audiologisch Centrum voor onderzoek, advies en begeleiding bij hun zorgvraag. Onze behandelteams zijn multidisciplinair; professionals op allerlei gebied werken samen om de beste zorg te leveren aan de cliënt.

Libra werkt met multidisciplinaire teams van specialisten. In een team werken onder anderen audiologen, audiologieassistenten, maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers, logopedisten, psychologen en orthopedagogen. Samen brengen ze het probleem op gebied van gehoor-, spraak en/of taal in kaart. Door multidisciplinaire samenwerking vult het team elkaar aan.

Libra voldoet aan alle belangrijke kwaliteitseisen. Ook werken we continu aan verbeteringen.

Wij bieden specialistische behandeling voor volwassenen en kinderen op gebied van gehoor-, spraak- en taalproblemen. U kunt bij ons terecht voor audiometrisch onderzoek, advies over gehoorapparaten, behandeling voor o.a. Tinnitus en nog veel meer. Voor kinderen en jongeren met een spraak- en of taalachterstand bieden wij niet alleen diverse behandeltrajecten, maar ook communicatiecursussen voor het hele gezin. Daarnaast hebben wij specialisten in huis die volwassenen kunnen helpen bij het combineren van auditieve problemen en werk.

Als medisch specialist in een ziekenhuis kunt u een verwijzing doen naar een van onze audiologische centra.

Aanmeldformulier

In verband met de privacy van de patiënt verzoeken wij u deze uitsluitend via ZorgDomein, secured mail, of per post naar ons te retourneren.

Libra neemt de verwijzing in behandeling en nodigt de cliënt uit voor een eerste afspraak.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het audiologisch centrum.

Verwijzingen kunt u sturen naar een van de volgende adressen:

Libra Revalidatie & Audiologie
Audiologisch centrum Eindhoven
Postbus 1322
5602 BH Eindhoven
Zorgmailadres: 500126037@lms.lifeline.nl
Telefoon: 088 - 31 33 100

Audiologisch Centrum Tilburg
Dr. Deelenlaan 15
5042 AD Tilburg
Zorgmailadres: 500126038@lms.lifeline.nl
Telefoon: 088 - 31 33 200

Audiologisch Centrum Breda
Hoge Mosten 56
4822 NH Breda
Zorgmailadres: 500126036@lms.lifeline.nl
Telefoon: 088 - 31 33 160