Direct naar inhoud

De Maki's

De Maki’s is een therapeutische peutergroep voor kinderen tussen de 2 en 5 jaar met hardnekkige spraaktaal problemen. Daarnaast kunnen er ook zorgen zijn op het gebied van de sensomotorische ontwikkeling (het bewegen als reactie op zintuigelijke prikkels).

Deze groep is bedoeld voor kinderen tussen 2 en 5 jaar met:  

  • hardnekkige spraaktaalproblemen en/of  
  • gehoor-/communicatiebeperkingen; 
  • niet voldoende aan enkelvoudige logopedische begeleiding; een IQ van 70 of hoger, gemeten met een niet-talige test.

Waarom de Maki’s? 

U maakt zich zorgen over de spraak- en taalontwikkeling van uw kind. Daarnaast zijn er misschien ook vragen over andere ontwikkelingsgebieden zoals gedrag, motoriek, zelfredzaamheid etc. Bij de Maki’s kunt u met al uw vragen hierover terecht.

Uw vragen en die van uw omgeving vormen het uitgangspunt voor de behandeling. De communicatiegroep biedt uw kind een veilige omgeving waar het samen met andere kinderen zo optimaal mogelijk leert communiceren.

We richten ons op het vergroten van de communicatieve mogelijkheden van uw kind. Hierbij maken we gebruik van zowel gesproken als niet-gesproken communicatie, bijvoorbeeld gebaren, gezichtsuitdrukkingen en visuele ondersteuning zoals foto’s of prenten.

Therapie kan zowel op de groep als buiten de groep plaatsvinden door een logopedist, fysiotherapeut en/of ergotherapeut.

Meer informatie?

Bekijk de folder De Maki's, communicatiegroep