Direct naar inhoud

Pinokkio

Kinderen met motorische problemen worden soms belemmerd in hun normale ontwikkeling. Dit maakt het spelen en het aangaan van contacten met andere kinderen moeilijk. De peuterspeelzaal in de buurt is meestal niet berekend op uw kind, dat bijzondere begeleiding nodig heeft.

Therapeutische peutergroep Pinokkio kan dan een uitkomst zijn voor kinderen tussen ongeveer 1 ½ en 4 jaar die bij Libra Revaldiatie & Audiologie worden behandeld.

De eerste keer naar de opvang

Voor veel kinderen is het bezoek aan Pinokkio de eerste keer dat ze ergens alleen naartoe gaan. Natuurlijk doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind zich hier zo snel mogelijk thuis voelt. Daarom bent u de eerste keer het gehele dagdeel welkom! U kunt dan kennismaken met de therapeuten en belangrijke informatie over uw kind aan hen doorgeven.

Een inkijkje in Pinokkio

Uw kind komt in een groep kinderen van ongeveer hetzelfde ontwikkelingsniveau. We besteden aandacht aan uw kind apart en aan groepsactiviteiten. We stimuleren contacten met de andere kinderen. Zo leren de kinderen spelen, alleen en samen. Pinokkio heeft op de kinderen afgestemd speelgoed en materiaal, bijvoorbeeld een zandtafel, blokkendozen, puzzels en poppen. We hebben ook een passende ruimte: zachte matten op de vloer en aangepaste tafeltjes en stoeltjes.

Aan het begin van de ochtend of middag worden de kinderen gebracht. Als afscheid is genomen, beginnen we in een kringetje. Alle kinderen krijgen om de beurt aandacht, we zingen samen liedjes en klappen erbij. De kinderen mogen om de beurt vertellen wat ze hebben meegemaakt. We besteden tijdens het kringetje vaak aandacht aan één speciaal onderwerp. Bijvoorbeeld “de regen”: de regen tikt op de paraplu, als je eronder zit blijf je droog. Daarna zingen we bijvoorbeeld een liedje over een regendruppel. Op deze manier besteden we veel tijd aan het opdoen van allerlei ervaringen als voelen, ruiken, horen en zien. Zo wordt de ontwikkeling gestimuleerd. We observeren de kinderen en proberen samen met u een antwoord te vinden op de vragen: wie is deze jongen, wie is dit meisje? Wat kan hij of zij allemaal ? We proberen zicht te krijgen op zijn of haar mogelijkheden.

Meer informatie

Bekijk de folder therapeutische peutergroep Pinokkio