Direct naar inhoud

Zitpoli

Heeft u een complex zitprobleem dat niet door de eigen behandelaars in eigen regio is op te lossen? Dan kan de zitpoli op locatie Blixembosch mogelijk iets voor u betekenen.

Een speciaal zitadviesteam, bestaande uit een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een adaptatietechnicus en eventueel een wondverpleegkundige, onderzoekt samen met u de oorzaak van uw probleem.

Er wordt een uitgebreid lichamelijk onderzoek gedaan, waarbij wordt gekeken naar uw mogelijkheden en beperkingen tijdens het zitten. We inventariseren de gevolgen van uw probleem in het dagelijks leven en uw huidige zitsituatie wordt gefotografeerd. Aan de hand van deze gegevens gaan we op zoek naar een oplossing voor uw zitprobleem en wordt er gekeken hoe dat door u toe te passen is.

We stellen een adviesrapport op, wat naar u en uw verwijzer wordt verstuurd. In dit adviesrapport staan de voorgestelde oplossingen voor uw problemen beschreven, evenals het vervolgtraject bij uw eigen behandelaren.
Om deel te nemen aan de zitpoli heeft u een indicatie nodig van een revalidatiearts van Libra Revalidatie & Audiologie. Deze arts beoordeelt met u of de zitpoli een geschikte aanvraag is. Er is inmiddels ook een zitpoli voor kinderen gestart. De zitpoli is gevestigd op Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Blixembosch.

Meer informatie

Bekijk de folder zitadvies

Mail voor vragen naar zitpoliblixembosch@libranet.nl