Direct naar inhoud

Revalidatie

Informatie voor verwijzers

Libra Revalidatie & Audiologie is hét centrum voor specialistische revalidatiezorg in Zuidoost-, Midden-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. Wij bieden op maat gemaakte behandeling en professionele begeleiding. In het revalidatietraject gaan wij altijd uit van de hulpvraag van de cliënt.

Onze behandelteams zijn multidisciplinair; professionals op allerlei gebied werken samen om de beste zorg te leveren aan de revalidant.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wij behandelen revalidanten met een complexe zorgvraag. Zowel volwassenen als kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht. Bij Libra bieden wij poliklinische revalidatie en klinische revalidatie.

Libra Revalidatie & Audiologie is aangesloten bij het platform Zorgdomein.

Als medisch specialist in een ziekenhuis kunt u een klinisch consult aanvragen bij de revalidatiearts in uw ziekenhuis. Deze revalidatiearts kijkt bij de opgenomen patiënten of er een indicatie is voor klinische- of poliklinische revalidatie bij Libra of revalidatie elders.

Naast het aanmeldformulier ontvangen we ook graag de verwijzing. In verband met de privacy van de patiënt verzoeken wij u deze uitsluitend via secured mail of per post naar ons te retourneren.

Libra neemt de verwijzing in behandeling en geeft vervolgens de opnamedatum of plaatsing op de wachtlijst door aan de verwijzend revalidatiearts en/of de kliniek.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met:

Locatie Leijpark VIN: een van de artsen of PA’s van de VIN | 088-3133514.

locatie Leijpark: Carola de Jong (opnamecoördinator) | 06-48369552.

locatie Blixembosch: Daniëlle Tanke en/of Nena Meister (transferverpleegkundigen) | 0681958963

Aanmeldingen voor locatie Leijpark kunt u zenden naar:
Libra Revalidatie & Audiologie
Medisch secretariaat volwassenen
Postbus 5022
5004 EA Tilburg
Mail: secretariaathblp@libranet.nl

Aanmeldingen voor locatie Blixembosch kunt u zenden naar:
Libra Revalidatie & Audiologie
Medisch secretariaat kliniek
Postbus 1350
5602 ZA Eindhoven
Mail: opnamecieblixembosch@libranet.nl

Aanmeldingen voor de VIN kunt u zenden naar:
Libra Revalidatie & Audiologie
Secretariaat VIN
Postbus 5022
5004 EA Tilburg
Mail: secretariaatvin@libranet.nl

aanmeldformulier

Huisartsen en medisch specialisten verwijzen een patiënt door naar een revalidatiearts van Libra Revalidatie & Audiologie met een verwijsbrief. Als een patiënt zelf contact zoekt met het (medisch) secretariaat voor een afspraak en er is nog geen verwijsbrief, verwijzen we eerst terug naar de huisarts of specialist. Om te kunnen verwijzen naar de polikliniek van Libra moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden staan vermeld in onderstaand overzicht:

Algemeen

 • Orthesiologie inclusief schoenaanpassingen en prothesiologie waarbij multidisciplinaire visie van revalidatiearts, technici zoals orthopedisch schoenmaker en instrumentmaker en eventuele andere revalidatieprofessionals meerwaarde heeft voor de keuze van het hulpmiddel.
 • Behandelen van spasticiteit met functionele consequenties.
 • Zo nodig inzetten van gangbeeldanalyse en inspanningsfysiologie.
 • Specialistische cognitieve revalidatie.

Kinderen/jongeren

 • Ontwikkelingsachterstand met naast overige componenten ook motorische component.
 • Begrepen of meer dan 6 maanden aanwezige onbegrepen klachten van het houdings- en bewegingsapparaat met gevolgen voor het functioneren.
 • Voorbeelden: neuromusculaire aandoeningen, cerebrale parese, psychomotore retardatie, onhandige motoriek

Volwassenen

 • NAH met complexe hulpvraag op gebieden bewegen, communicatie, cognitie, gedrag en emotie met gevolgen voor functioneren arbeid/dagbesteding.
 • Alle patiënten met een progressieve neuromusculaire aandoening.
 • Overige progressieve neurologische ziektebeelden zoals MS, Parkinson met een complexe hulpvraag.
 • Ziektebeelden met meervoudige problematiek zoals spina bifida, dwarslaesie.
 • Status na amputatie.
 • Complexe longproblematiek met consequenties voor het functioneren.
 • Specifieke en aspecifieke klachten van het houdings- en bewegingsapparaat zoals na trauma of met RA, maar ook chronische pijn.
 • Complexe hartproblematiek met consequenties voor het functioneren (Alleen mogelijk bij Libra Locatie Blixembosch
 • Chronische pijn: geen hulpvraag gericht op klachtenvermindering, maar op beter functioneren. (Alleen mogelijk bij Libra, locatie Blixembosch)