Direct naar inhoud

Producten en diensten

Onze dienstverlening rust op drie pijlers: arbeidsdiagnostiek, arbeidsre-integratie en arbeidsrevalidatie (vroege interventie). Per onderdeel zijn er verschillende onderzoeken en trajecten. Afhankelijk van de situatie kijkt onze specialist met u of uw medewerker welke mogelijkheden het beste kunnen worden ingezet.

De kern van arbeidsdiagnostiek is zorgen voor duidelijkheid. Met gerichte tests, observaties en gedegen onderzoek brengen we de huidige mogelijkheden in kaart. Binnen arbeidsdiagnostiek bestaan de volgende producten:

 • Arbeidsdeskundig onderzoek
 • Haalbaarheidsonderzoek spoor 2
 • Arbeidscapaciteitenonderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Arbeidsdiagnostiek All-in (combinatie van arbeidscapaciteiten onderzoek en neuropsychologisch onderzoek)
 • Functional Capacity Evaluation (FCE) – onderzoek fysieke werkcapaciteit
 • Werkomgevingsonderzoek


Wilt u de factsheets bekijken van onze onderzoeken en tests binnen arbeidsdiagnostiek en arbeidsre-integratie? U kunt ze hier downloaden.

We maken samen met de betrokken partijen de vertaalslag van (medische) arbeidsbeperkingen naar arbeidsmogelijkheden. Alles wat nodig is om te re-integreren hebben wij in huis: van coaching en training tot arbeidsbemiddeling. Wij bieden hulp op de werkvloer, bijvoorbeeld bij het aanleren van nieuwe taken, het ontwikkelen van vaardigheden en het omgaan met nieuwe grenzen. Binnen arbeidsre-integratie hebben we de volgende diensten:

 • Arbeidsdeskundig advies
 • Re-integratie spoor 1
 • Re-integratie spoor 2 / spoor 3
 • Psychologische coaching


Hoe de begeleiding er precies uit ziet hangt af van het ingezette product en van de afspraken die er met de werkgever zijn gemaakt. Er kan begeleiding plaatsvinden op de werkvloer, middels gesprekken op één van onze locaties of middels beeldbellen.

Wilt u de factsheets bekijken van onze onderzoeken en tests binnen arbeidsdiagnostiek en arbeidsre-integratie? U kunt ze hier downloaden.

Ons arbeidsrevalidatieprogramma is bestemd voor mensen met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Ze leren anders omgaan met de klachten en tijdgebonden opbouwen van fysieke en mentale belastbaarheid. We combineren revalidatie en re-integratie zodat iemand optimaal kan participeren in de maatschappij. Dit kan leiden tot minder verzuimkosten en duurzame werkhervatting.

Onze werkwijze

 • Aanmelding
  Na aanmelding via de website ontvangt de verwijzer een bevestiging van ontvangst. Er wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de werknemer voor het plannen van een intake.
 • Intake
  Een intake door een re-integratiecoördinator legt de problemen bloot. Daarna kan gekeken worden wat er nodig is om de re-integratie te bevorderen. Met de bedrijfsarts en de werkgever wordt vervolgens afgestemd welke interventie ingezet gaat worden.
 • Trajectplan
  Iedere cliënt is voor ons uniek en krijgt een trajectplan op maat gemaakt.
 • Uitvoer traject
  Begeleiding vindt plaats volgens de in het trajectplan gemaakte afspraken. Waar nodig vindt afstemming met de diverse betrokkenen plaats.
 • Evaluatie
  Aan de hand van een klanttevredenheidsonderzoek horen we graag van u hoe u de begeleiding heeft ervaren.