Direct naar inhoud

Eet- en drinkteam voor kinderen met CP

Bij kinderen met Cerebrale Parese (CP) verloopt het eten en drinken meestal moeizaam. Ook komt onbedoeld speekselverlies (kwijlen) voor. De eet- en drinkproblemen uiten zich op verschillende wijze en kunnen ontstaan door diverse oorzaken.

Oorzaken eet- en/of drinkproblemen:

  • Er zijn kinderen, die een te lage of een te hoge spierspanning in de mond hebben. Daardoor gaat het drinken van de borst, uit een fles of beker moeilijk. Het slikken en kauwen levert problemen op.
  • Andere kinderen kunnen de spieren in hun mond niet goed aansturen, waardoor er onwillekeurige bewegingen ontstaan tijdens het eten of drinken. Dit heeft morsen of verslikken tot gevolg.
  • Ook een afwijkende waarneming van voedsel in de mond leidt tot problemen. Kinderen zijn bijvoorbeeld overgevoelig voor warm of koud voedsel of voor klontjes in het eten. Ze proberen klontjes er weer uit werken of gaan kokhalzen.
  • Bij sommige kinderen zijn de mondmotorische problemen dusdanig, dat eten en drinken via de mond niet goed mogelijk is of niet veilig is. Voor deze kinderen is er sondevoeding.

Behandeling en advies via het eet- en drinkteam

Het is vaak moeilijk om eet- en drinkproblemen op te lossen. Om een goede behandeling en gericht advies te geven is het soms nodig dat meerdere deskundigen uw kind onderzoeken. Dit gebeurt bij Libra door het eet- en drinkteam. Het team bestaat uit een revalidatiearts, logopedist, gezondheidszorgpsycholoog en diëtist. Als het nodig is, wordt ook een ergotherapeut, maatschappelijk werker of fysiotherapeut ingeschakeld. Het team staat onder leiding van de revalidatiearts.

Werkwijze Eet- en drinkteam

De revalidatiearts beoordeelt of er een indicatie is voor observatie binnen het Eet- en drinkteam. Na gegeven indicatie nodigen wij u en uw kind uit voor de observatie. U ontvangt van ons een vragenlijst en een eetdagboek. Die moet u thuis invullen. Ook vragen wij u een video-opname van een eet- en drinkmoment van uw kind te maken en deze opname samen met het eetdagboek en de vragenlijst vóór de observatie op te sturen.

Tijdens de observatie van gemiddeld twee uur onderzoeken wij uw kind en spreken wij met u. Het is belangrijk dat u eten, drinken en eetgerei van thuis meeneemt. Bijvoorbeeld fruit, brood en limonade en een beker, bord en lepel. Aan het eind van de observatie krijgt u advies van de revalidatiearts voor behandeling of verder onderzoek van uw kind. U en de verwijzer krijgen binnen drie weken een kort verslag toegestuurd.

Het advies kan zijn:

  • tips voor u als ouders
  • doorgaan met de behandeling door uw logopedist met ondersteuning van het Eet- en drinkteam
  • behandeling in ons centrum

Soms is verwijzing voor verder onderzoek of voor behandeling bij een andere zorginstelling noodzakelijk. Is het advies behandeling bij Libra Revalidatie & Audiologie? Dan proberen we zo snel mogelijk te starten.

Meer informatie: