Direct naar inhoud

Digitale zorg en e-health

Libra Revalidatie & Audiologie investeert continu in het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Een van de ontwikkelingen die we bij Libra erg belangrijk vinden, is de opkomst van e-health en digitale zorg. Digitale zorg omvat alle digitale mogelijkheden die ingezet kunnen worden om passende en doelmatige zorg- en dienstverlening te leveren. Heeft u vragen? Helpdesk Digitale Zorg biedt cliënten van Libra ondersteuning bij digitale zorg.

Het afgelopen jaar hebben we noodgedwongen keuzes moeten maken om onze zorg te kunnen continueren. Dit heeft moeite gekost, maar heeft ook inzicht gegeven in de kansen die de inzet van digitale middelen ons te bieden heeft.

Een voorbeeld van zorg die digitaal aangeboden kan worden zijn het thuis digitaal aanbieden van consulten en oefenprogramma’s. U hoeft op deze manier niet naar uw behandelaar toe maar ontvangt, wanneer de zorgvraag dit toelaat, thuis doelmatige, passende zorg en/of behandelingen. Er zijn ook digitale tools in ontwikkeling  waarmee u met een chronische of langdurige aandoening thuis gemonitord kan worden. Hierdoor is een bezoek aan een behandelaar niet meer nodig maar kan wel tijdig worden ingegrepen als dat nodig is. Dit zijn voorbeelden van e-health en digitale zorg die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor u.

We vinden het bij Libra erg belangrijk om de ontwikkelingen af te stemmen op de wensen en behoeften van onze klanten en betrekken u hier graag bij!