Wachttijden Revalidatie volwassenen

Onderstaand een overzicht met wachttijden in weken.

Polikliniek Locatie Blixembosch Locatie Leijpark
Aandoening bewegingsapparaat 4 4
Amputaties 3 3
Chronische pijn en psychische stoornis 5 5
Dwarslaesie 4 3
Hersenen 3 4
Neurologie 3 4
Organen 3 4
Eerste consult Locatie Blixembosch Locatie Leijpark
Aandoening bewegingsapparaat 4 2
Amputaties 3 2
Chronische pijn en psychische stoornis 6 3
Dwarslaesie 4 2
Hersenen 4 3
Neurologie 4 2
Organen 4 2