Wachttijden volwassenen

Onderstaand een overzicht met de driemaandelijks gemiddelde wachttijden. De wachttijd voor behandeling is de wachttijd in weken vanaf het moment dat wordt besloten tot behandeling tot aan het moment waarop gestart wordt met de behandeling.

LET OP: in verband met de coronacrisis zijn de wachttijden niet correct. De wachttijden worden z.s.m. aangepast.

Op dit moment zijn er voor het behandelprogramma COVID-19 nog geen wachttijden.

Polikliniek Locatie Blixembosch Locatie Leijpark Locatie Weert
Aandoening bewegingsapparaat 3 3 nvt
Amputaties 2 2 2
Chronische pijn 4 3 3
Dwarslaesie 4 3 1
Hersenen 5 5 2
Neurologie 3 5 2
Organen 4 2 1
Eerste consult Locatie Blixembosch Locatie Leijpark Locatie Weert
Aandoening bewegingsapparaat 2 2 3
Amputaties 2 2 3
Chronische pijn 2 2 4
Dwarslaesie 5 3 nvt
Hersenen 4 4 3
Neurologie 5 3 3
Organen 2 2 1

Contact wachttijden

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Locatie Blixembosch 088 - 31 32 080
Locatie Leijpark 088 - 31 33 330
Locatie Weert 088 - 31 32 433