Direct naar inhoud

Financiering

Zowel de werkgever als de verzekeraar hebben baat bij een snelle re-integratie van een zieke medewerker. Het komt in de praktijk dan ook vaak voor dat de verzekeraar financiële ondersteuning biedt bij het traject van re-integratie. Libra Arbeidsexpertise kan u vooraf duidelijkheid geven over de te verwachte kosten voor het behandelprogramma.

Arbeidsdiagnostiek en arbeidsre-integratie

Deze diensten worden bekostigd door uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Arbeidsrevalidatie

De quickscan voorafgaand aan de revalidatie wordt in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekering (in enkele gevallen is het op kosten van een opdrachtgever). De arbeidsrevalidatie heeft twee financieringsstromen. Er is een vergoeding vanuit de zorgverzekeraar (basisverzekering) en een werkgeversbijdrage welke betaald wordt door de werkgever.

Indicatie kosten

Wilt u een indicatie van de kosten waar u mogelijk voor komt te staan, neem dan contact op met Libra Arbeidsexpertise.

Meer lezen

Brochure Libra Arbeidsexpertise