Behandelprogramma's

In onderstaand overzicht staan de behandelprogramma's van Libra Revalidatie. Typ in de zoekbalk een trefwoord waarover u meer wilt weten en het overzicht wordt automatisch gefilterd. Klik op de naam van het programma, in de linker kolom, voor meer informatie.

Naam Omschrijving
0-4 jarigen Kinderrevalidatie richt zich op de zorg voor kinderen die door een motorisch probleem in de ontwikkeling beperkt worden, vaak spelen er ook zorgen of problemen op gebied van de cognitie, waarneming, communicatie, sociaal-emotioneel gedrag en bv epilepsie.
Cerebrale Parese (CP) Cerebrale parese (CP) is een houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door beschadiging van de hersenen. CP ontstaat voor, tijdens of tot ongeveer één jaar na de geboorte, door bijvoorbeeld een infectie of zuurstofgebrek. CP is in Nederland de meest voorkomende oorzaak van (motorische) beperkingen bij kinderen. Bijna de helft van alle kinderen in de kinderrevalidatie heeft CP.
Chronische pijn Chronische pijnklachten van spieren en/of gewrichten kunnen pijnklachten zijn van de rug, de benen, voeten, armen, spieren, kortom alle onderdelen van het houdings- en bewegingsapparaat.
Developmental Coordination Disorder (DCD) DCD staat voor de Engelse term Developmental Coordination Disorder. Kinderen met DCD hebben zonder dat daar een aanwijsbare verklaring voor is moeite met hun motoriek; ze hebben moeite met het coördineren van hun bewegingen en het aanleren van verschillende motorische vaardigheden. Vrij vertaald wordt het daarom ook wel coördinatieontwikkelingsstoornis genoemd.
Ernstige meervoudige beperking (EMB) Bij kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) kunnen de oorzaken uiteenlopen. Geboortetrauma (b.v. ernstig zuurstofgebrek), ernstige infecties tijdens of na de zwangerschap (b.v. hersenvliesontsteking), genetische afwijkingen, stofwisselingsziekten, aangeboren hersenletsel of een zwaar trauma (als gevolg van een ernstig ongeluk) kunnen leiden tot een EMB. Ook de beperkingen die het gevolg zijn, kunnen sterk verschillen.
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel. NAH kan zichtbare en niet-zichtbare gevolgen hebben. Voorbeelden van zichtbare gevolgen zijn verlamming van de linker- of rechterhelft van het lichaam, problemen met taal. Niet zichtbaar zijn bijvoorbeeld problemen met het geheugen of vermoeidheid. Mensen met NAH ervaren een grote verandering in het dagelijkse leven.
Neuromusculaire aandoeningen (NMA) NMA is een verzamelnaam voor veel verschillende neuromusculaire aandoeningen, zoals Ziekte van Duchenne, SMA of HMSN. Omdat de gevolgen van NMA met name in de spieren optreden wordt er vaak gesproken over 'spierziekten'.
Transitie Op een bepaalde leeftijd maak je de overstap van kinderrevalidatie naar volwassenenrevalidatie. Deze fase noemen we transitie. Je groeit in je eigen tempo toe naar zo zelfstandig mogelijk beslissingen nemen over je zorgproces. En dat hoef je niet alleen te doen. Een gespecialiseerd team van Libra Revalidatie helpt je graag op weg.
Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) VIN is een behandelprogramma voor kinderen, jongeren en volwassenen die in een toestand van verminderd bewustzijn (vegetatief of laag bewust) verkeren na ernstig hersenletsel. Dit behandelprogramma wordt door Libra Revalidatie als enige in Nederland aangeboden (locatie Leijpark in Tilburg).