Direct naar inhoud

Privacystatement

Libra Revalidatie & Audiologie is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van de bezoekers van haar website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Libra R&A houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Dit is vastgelegd in een privacystatement. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Libra R&A gebruikt en wat Libra R&A doet om uw privacy te beschermen. Geadviseerd wordt om vóór het gebruik van de website van Libra R&A hiervan kennis te nemen.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u gebruik maakt van onder andere het stellen van vragen of maken van opmerkingen via onze website, het sturen van een sollicitatie, het invullen van een digitaal formulier of het sturen van een klacht is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken of dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Libra R&A verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de diensten via de website aangeboden ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren;
  • contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vraag of opmerking.

Bewaartermijn

Libra R&A bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de realisatie van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Klikgedrag

Op de website van Libra R&A worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers, bijgehouden. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Aan de hand van de opgebouwde anonieme webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Libra R&A gebruikt cookies om haar internetsite zo efficiënt mogelijk te laten werken. Door middel van cookies wordt meestal wel een sessievariabele gekoppeld aan het IP-adres van de gebruiker, dit zorgt voor indirecte herkenning (van de computer) van de gebruiker. De informatie die over bezoekers wordt verkregen is echter niet tot de persoon herleidbaar. Indien u niet wilt dat de cookies worden gebruikt kunt u uw browser zo instellen dat de cookies geweigerd worden (raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. 

Tracking-Pixels

Een tracking-pixel (of tag) is een minieme afbeelding die kan worden meegeleverd bij het publiceren van een digitale advertentie om het aantal vertoningen te meten of om gegevens door te sturen naar andere partijen. Libra R&A maakt geen gebruik van tracking-pixels.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Libra R&A, tenzij:

  • dit moet in het kader van een wettelijke verplichting;
  • dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sites gelinkt aan websites van Libra R&A

De website van Libra R&A kan links bevatten naar sites die niet door of in opdracht van Libra R&A zijn vervaardigd. Libra R&A is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en op welke wijze deze sites uw persoonsgegevens behandelen.

Beveiliging

Libra R&A heeft passende en gecertificeerde technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Libra R&A toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen

Libra R&A behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacy beleid van Libra R&A.

Vragen?

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Libra R&A of contact wil met de Functionaris Gegevensbescherming dan kunt u mailen naar: avg@libranet.nl.