Direct naar inhoud

De Speelbergh

De Speelbergh is een behandelprogramma voor kinderen van 0 tot 6 jaar met in ieder geval motorische problemen. Vaak hebben zij ook problemen op andere ontwikkelingsgebieden.

Bij De Speelbergh is uw kind verzekerd van professionele begeleiding en behandeling op maat. Afhankelijk van de problemen, zijn er verschillende manieren waarop we uw kind kunnen behandelen:

Binnen de Speelbergh wordt uw kind behandeld door ervaren behandelaars. Zij hebben alle kennis en ervaring die nodig is om jonge kinderen zo goed mogelijk te behandelen. Zij geven u als ouders/verzorgers advies over de behandeling van uw kind. Maar ook adviseren zij behandelaars buiten de Speelbergh en wordt er, wanneer de problematiek van uw kind het toelaat, overleg gevoerd met de huidige therapeut van uw kind, zodat uw zoon of dochter langer bij deze vertrouwde therapeut in behandeling kan blijven.

Uw zoon of dochter komt samen met u één of twee keer per week naar de Speelbergh. De behandeling kan dan bestaan uit fysiotherapie, ergotherapie en/of (pre)logopedie. Soms wordt dit aangevuld met gesprekken met de maatschappelijk werkende of ontwikkelingspsycholoog.

Het kan zijn dat uw kind wél gebaat is bij de specifieke zorg van ons revalidatiecentrum, maar (nog) niet in staat is naar onze locatie te komen. Dan is er bij uitzondering ook thuisbehandeling mogelijk. Één of meerdere behandelaars komen bij u thuis om uw kind te behandelen.

Ouders en hun jonge kinderen (0 tot 2 jaar) kunnen terecht bij de ouderinstructiegroep van De Speelbergh. Hier krijgt u adviezen over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind en kunt u rekenen op praktische ondersteuning. De ouderinstructiegroep biedt de mogelijkheid voor u om ervaringen uit te wisselen met andere ouders/verzorgers. 

Folder ouderinstructiegroep

De Speelbergh heeft diverse therapeutische peutergroepen voor kinderen van 2 tot 4 jaar die in hun ontwikkeling beperkt worden door in elk geval motorische beperkingen. Uw zoon of dochter komt twee tot drie dagdelen per week naar de groep en krijgt daar verschillende behandelingen. We stimuleren in deze peutergroepen de lichamelijke ontwikkeling van uw kind en we werken gericht aan hun emotionele, sociale en cognitieve vaardigheden.

COCP staat voor communicatieve ontwikkeling van niet-sprekende kinderen en hun Communicatie Partners. Met dit programma geven we uw kind met spraakproblemen (meer) mogelijkheden om te communiceren. Bijvoorbeeld door het aanleren van een gebarensysteem of het gebruik van een spraakcomputer. Alle belangrijke gesprekspartners van uw kind, waaronder u, worden bij dit programma betrokken zodat uw kind leert communiceren in alledaagse situaties.