Direct naar inhoud

Meetteam Cerebrale Parese

Het meetteam van Libra Revalidatie & Audiologie neemt het bewegen van uw kind met Cerebrale Parese onder de loep. Het motto van dit meetprogramma is ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Het meetteam wil zo vroeg mogelijk veranderingen in het bewegen van uw kind opmerken en daar met de juiste aanpassingen op reageren. Zo kan extreme vergroeiing of schade aan het lichaam voorkomen worden. En dat heeft weer tot gevolg dat grotere chirurgische ingrepen voorkomen of uitgesteld kunnen worden.

Voor wie?

Het speciale meetprogramma is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar met Cerebrale Parese (CP). Voorwaarde is dat het kind bekend is bij de revalidatiearts.

Wat houdt een meting in?

Eén tot twee maal per jaar vindt er een meting plaats op een ochtend of een middag. Het meetprogramma bestaat uit vaste onderdelen namelijk:

  • Standaard lichamelijk onderzoek
  • PEDI-NL (Pediatric Evaluation of Disability Inventory): mate van zelfstandigheid vaststellen
  • Motorische vaardigheden worden in kaart gebracht
  • Video opname looppatroon
  • Checken schoenen/spalken/inlegzolen
  • Checken voorzieningen

Meer informatie:

Lees meer over Cerebrale Parese (CP)