Direct naar inhoud

Innovatie

De beste ideeën die leiden tot innovaties komen vaak van eigen medewerkers en cliënten. Libra Revalidatie & Audiologie werkt deze en andere ideeën met samenwerkingspartners en klanten buiten de organisatie uit tot concrete vernieuwingen. Het belang van onze klant is hierbij het centrale uitgangspunt.

Onze innovatie richt zich op:

  • Het verbeteren en het vernieuwen van bestaande producten, processen en diensten
  • Het inzetten van onze kennis, deskundigheid en expertise voor innovaties van (samenwerkings-)partners

Ook vanuit het oogpunt van kwaliteit of vanuit de wetenschap kan de behoefte ontstaan om nieuwe producten te ontwikkelen. Om hierin een goede afweging te maken volgen wij de ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij op de voet.

Voor innovatie op het gebied van aangepast sporten en bewegen heeft Libra een eigen innovatie- en onderzoekplatform: het Ir. Otten Fieldlab. 

Lees meer over:

  • Kwaliteit: Zo testen, verbeteren en waarborgen wij onze kwaliteit
  • Onderzoek: onze deelname aan wetenschappelijk onderzoek en wat wij doen met resultaten