Direct naar inhoud

De Petteflet

De therapeutische peutergroep De Petteflet is bedoeld voor kinderen van 1,5 tot 5 jaar met een ernstige meervoudige complexe beperking. Dit wil zeggen dat de kinderen naast een motorische beperking of achterstand ook een verstandelijke beperking hebben. En vaak zijn er nog bijkomende aandoeningen, zoals alertheidsschommelingen, epilepsie, visuele en/of gehoorafwijkingen en voedingsproblemen.

Bij De Petteflet krijgen deze kinderen optimale ontwikkelingskansen. Het begrijpen van uw kind speelt hierbij een grote rol. Hier besteden we dan ook veel aandacht aan binnen De Petteflet. Uiteindelijk is het doel de overstap naar een passende school, zoals een MCG-groep (meervoudig complex gehandicapt) van een mytylschool.

De Petteflet biedt een combinatie van revalidatie en professionele dagopvang. Uw zoon of dochter volgt bij ons dus een totaalprogramma: therapie, verzorging en dagopvang, met de mogelijkheid om te rusten gedurende de middag.

De behandeling bij De Petteflet gaat altijd uit van de zorgvraag van uw kind. Een multidisciplinair behandelteam (bestaande uit specialisten van verschillende vakgebieden) vormt samen met u een duidelijk beeld van uw peuter. Op basis daarvan stellen we gezamenlijke doelen, waar we stap voor stap naartoe werken. Eerste prioriteit bij deze behandeling is dat uw kind zich veilig en prettig voelt. Samen met u evalueren we regelmatig de gang van zaken. Ook kunnen ouders/verzorgers meekijken tijdens de behandeling in De Petteflet.

Praktische informatie

De Petteflet is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 15.30 uur en bevindt zich op locatie Leijpark van Libra. Gedurende een deel van de schoolvakanties is de Petteflet gesloten.

Aanmelden kan nadat een revalidatiearts een indicatie heeft gesteld voor deelname aan de Petteflet. Daarnaast heeft uw kind een CIZ-indicatie nodig.