Direct naar inhoud

Afasieteam

Als er sprake is van Afasie, heeft u problemen met het begrijpen van gesproken taal, spreken, lezen en schrijven. Afasie kent vele vormen en iedereen ervaart afasie anders. Het opstellen van een gedegen behandelplan is daarom maatwerk.

Het multidisciplinaire afasieteam van Libra onderzoekt de aard en de ernst van uw afasie en bespreekt deze met u. Daarna zal het team advies uitbrengen over de behandeling aan uw verwijzend arts en logopedist. Dit team bestaat uit een revalidatiearts, een neuropsycholoog, een neurolinguïst (taalkundige) en een afasietherapeut (gespecialiseerde logopedist met b.v. ook kennis van de neuropsychologie). 

Uw huisarts of medisch specialist kan een onderzoek bij ons afasieteam aanvragen. Voor vragen kunt u contact opnemen met het afasieteam via afasieteamblixembosch@libranet.nl

Meer informatie