Direct naar inhoud

Over Libra

Libra Revalidatie & Audiologie biedt specialistische revalidatie en audiologische zorg in Brabant en Noord-Limburg. Voor specialistische revalidatie kunt u terecht op onze locaties in Eindhoven (Blixembosch), Tilburg (Leijpark) en Weert. Onze locaties voor specialistische audiologie bevinden zich in Eindhoven, Tilburg, Breda en Uden.

Libra Revalidatie & Audiologie wil de expert zijn op het gebied van medisch specialistische revalidatie en audiologische zorg voor mensen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. Het belangrijkste doel van Libra is om een naadloos aaneengesloten zorgcircuit te bieden aan mensen met een lichamelijke beperking én om die zorg vervolgens ook te kunnen garanderen.

Ook wil Libra organisaties verbinden die zich gezamenlijk richten op mensen die leven met een beperking en die op zoek zijn naar een nieuwe balans in hun leven. Als groep samenwerken waarborgt de continuïteit in de zorg op langere termijn wat in het belang is van onze cliënt.

Corporate Brochure

'Samen maken we het verschil'

Libra Revalidatie & Audiologie heeft in 2013 twee duidelijke keuzes gemaakt voor de koers van de organisatie: wat we doen, medisch specialistische revalidatie en audiologie, en hoe we dat doen, met mensgerichte zorg volgens Planetree. Een ander aspect dat onlosmakelijk bij ons hoort, is dat we een netwerkspeler zijn en dat wij in dat netwerk vaak de regie voeren.

Onze missie en visie verwoorden prima waar we voor staan:

Missie: Werken aan kwaliteit van leven.
Samen met de klant en zijn omgeving dragen we vanuit onze deskundigheid bij aan het bereiken van een optimale kwaliteit van leven.

Visie: De vraag van de klant staat centraal.
Doelstelling van de behandeling en de zorg is dat de klant zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving en zo zelfstandig mogelijk kan leven.

Strategisch Beleid 2020-2022

Planetree

Wij hanteren de mensgerichte visie op zorg volgens Planetree, een innovatief zorgmodel met een snelgroeiend internationaal netwerk van zorginstellingen. Dit netwerk is vastbesloten om de best mogelijke zorg voor cliënten te realiseren en tegelijkertijd een inspirerende cultuur voor medewerkers te scheppen. Lees meer over de filosofie op de website van Planetree. Of bekijk het filmpje hieronder.

De video ‘Een plek waar wonderen gebeuren’ laat op een leuke manier zien wat we doen en hoe we het doen. Bekijk de video hieronder.

Bekijk het organigram