Direct naar inhoud

Over Libra

Libra Revalidatie & Audiologie biedt specialistische revalidatie en audiologische zorg in Brabant en Noord- en Midden-Limburg. Voor specialistische revalidatie kunt u terecht op onze locaties in Eindhoven (Blixembosch), Tilburg (Leijpark) en Weert. Onze locaties voor specialistische audiologie bevinden zich in Eindhoven, Tilburg, Breda en Uden.

Libra Revalidatie & Audiologie wil de expert zijn op het gebied van medisch specialistische revalidatie en audiologische zorg voor mensen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. Het belangrijkste doel van Libra is om een naadloos aaneengesloten zorgcircuit te bieden aan mensen met een lichamelijke beperking én om die zorg vervolgens ook te kunnen garanderen.

Ook wil Libra organisaties verbinden die zich gezamenlijk richten op mensen die leven met een beperking en die op zoek zijn naar een nieuwe balans in hun leven. Als groep samenwerken waarborgt de continuïteit in de zorg op langere termijn wat in het belang is van onze cliënt.

Corporate Brochure

'Samen maken we het verschil'

Libra Revalidatie & Audiologie heeft twee duidelijke keuzes gemaakt voor de koers van de organisatie: wat we doen, medisch specialistische revalidatie en audiologie, en hoe we dat doen, met mensgerichte zorg. Een ander aspect dat onlosmakelijk bij ons hoort, is dat we een netwerkspeler zijn en dat wij in dat netwerk vaak de regie voeren.

Onze missie en visie verwoorden prima waar we voor staan:

Missie: Werken aan kwaliteit van leven.
Samen met de cliënt en zijn omgeving dragen we vanuit onze deskundigheid bij aan het bereiken van een optimale kwaliteit van leven.

Visie: De vraag van de cliënt staat centraal.
Doelstelling van de behandeling en de zorg is dat de cliënt zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving en zo zelfstandig mogelijk kan leven.