Direct naar inhoud

Circusgroep

Kinderen met DCD hebben moeite met voor ons ‘gewone’ dingen zoals een bal gooien en vangen, zichzelf aan- en uitkleden, met mes en vork eten of gewoon praten. Kinderen tussen de 4 en 10 jaar met DCD kunnen in de circusgroep spelenderwijs leren omgaan met de gevolgen van hun DCD.

De Circusgroep is een multidisciplinaire groepsbehandeling voor kinderen met (kenmerken van) DCD.  Op locatie Leijpark kunnen kinderen van 5-7 jaar meedoen en op locatie Blixembosch kinderen van 6-10 jaar.

In een cyclus van 10 tot 12 weken werken een kinderfysiotherapeut en een bewegingsagoog met een groep van 4 tot 6 kinderen op een speelse en uitdagende manier rondom het thema Circus.

Daarnaast is er onder begeleiding van een ergotherapeut en logopediste een moment waarin fijn motorische vaardigheden en sociale/communicatieve vaardigheden geoefend worden tijdens een eet- en drinkmoment.

Parallel aan de groep worden 4 bijeenkomsten gepland voor de ouders. Er wordt uitgebreid ingegaan op de beleving als ouders van een kind met DCD. Ouders krijgen in de oudergroep meer inzicht, praktische tips en begeleidingsadviezen. Deze groep wordt begeleid door een ontwikkelingspsycholoog. 

De belangrijkste pijlers voor de Circusgroep zijn:

  • Taakgericht aanleren van motorische en communicatieve vaardigheden en een compensatiestrategie om te leren. 
  • Vergroten van zelfvertrouwen en competentie gevoel 
  • Vergroten van sociale vaardigheden en participatie in het dagelijks leven 
  • Psycho-educatie aan kind, ouders en omgeving.

Overleg eventueel met de revalidatiearts of therapeut van uw kind of de circusgroep iets voor u en uw kind is.

Meer informatie