Direct naar inhoud

Loopanalyse

De loopanalyse geeft inzicht in de manier waarop uw kind loopt, hoe de spieren tijdens het lopen samenwerken en hoe hoog de belasting is van de gewrichten tijdens het lopen. Deze kennis helpt bij het bepalen van een gepaste oplossing voor het loopprobleem van uw zoon of dochter.

Soorten loopanalyse

Bij Libra Revalidatie & Audiologie zijn er drie vormen van loopanalyse. Welke analyse voor uw kind geschikt is, hangt af ven het loopprobleem. De drie mogelijkheden zijn:

  • Loopanalyse met EMG-meting (meting van spastische spieren) Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek door een gespecialiseerd arts en fystiotherapeut en duurt ongeveer 45 tot 60 minuten. Daarnaast kijken we naar het lopen van uw kind. Tijdens een loopoefening maken we video-opname van twee kanten, waarbij kleine meetkastjes worden geplakt op de spastische spieren. Uw kind loopt over een plaat in de grond. Deze plaat meet de krachten die werken op de spieren en gewrichten.
  • Loopanalyse zonder EMG-meting Deze loopanalyse lijkt op de loopanalyse met EMG meting, met het verschil dat deze geen meting van spastische spieren bevat. Uw kind krijgt hier wel het lichamelijk onderzoek en ook worden er video-opname gemaakt terwijl uw kind over een plaat in de grond loopt.
  • Loopanalyse zonder EMG-meting en lichamelijk onderzoek Bij deze mogelijkheid loopt uw kind over een plaat in de grond. Hiervan worde video-opname gemaakt. Tijdens het lopen worden aan de schoenen/spalken waarmee uw kind loopt, kleine aanpassingen aangebracht. Hiermee kunnen we het effect van bijvoorbeeld een kleine hakverhoging op het lopen zien.

Uitslag loopanalyse

Op basis van het lichamelijk onderzoek en de gemaakte video-opnamen en metingen maken de fysiotherapeut en de revalidatiearts een verslag. Hierin staan de bevindingen van de loopanalyse en wordt een behandelvoorstel gedaan. De revalidatiearts bespreekt met u en uw kind de uitslag van het bewegingsonderzoek en het behandelvoorstel.