Direct naar inhoud

Communicatiecursus

Slechthorendheid kan effect hebben op verschillende aspecten in je leven. Merk je bijvoorbeeld dat het je meer energie kost om iemand te verstaan op een feestje? Heb je wel eens miscommunicatie in de privésfeer of op je werk omdat je iets minder goed verstaat? Dan is deze communicatie cursus iets voor jou.

In de communicatie cursus leren een logopedist en een maatschappelijk werker van Libra R&A je omgaan met slechthorendheid. Er is een algemene communicatiecursus en een cursus speciaal voor werkende cliënten. De algemene cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur in de week. De cursus speciaal voor werkende cliënten bestaat uit vier bijeenkomsten van één ochtend in de week. Voor beide cursussen vragen wij je om een oefenpartner mee te nemen. De groepsgrootte is maximaal zes paren (dus twaalf personen).

Over de cursus:

  • De logopedist vertelt over de communicatieregels en oefent met het spraakafzien. Spraakafzien is meer dan alleen liplezen, denk hierbij ook aan gezichtsuitdrukkingen, natuurlijke gebaren en iemands houding. Er wordt ook aandacht besteed aan andere technische hulpmiddelen dan een hoortoestel.  
  • De maatschappelijk werker gaat met de deelnemers in gesprek over de betekenis van slechthorendheid en hoe ermee om te gaan in het dagelijks leven. Er worden verschillende communicatiestrategieën besproken en er is ook ruimte voor inbreng van de deelnemers en hun (oefen)partners.

Interesse?

Je kunt in aanmerking komen voor deze cursus als cliënt bij Libra Audiologie. Geef aan dat je problemen ondervindt bij de communicatie die veroorzaakt worden door slechthorendheid. Aanmelden kan direct bij een medewerker van het audiologisch centrum. We werken met een wachtlijst waardoor het dus niet zeker is dat je direct kunt deelnemen aan de eerstvolgende cursus. De cursus wordt in Breda en Tilburg driemaal per jaar gestart zodra er voldoende deelnemers zijn.

Meer informatie

Folder Communicatiecursus