Communicatiecursus

Slechthorendheid kan mensen isoleren. Om te leren omgaan met slechthorendheid verzorgen een logopedist en een maatschappelijk werker van Libra een communicatiecursus.

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van één ochtend in de week. De groepsgrootte is maximaal acht paren (16 mensen).

De inhoud van de cursus is tweeledig:

  • De logopedist vertelt u over de communicatieregels en technische spraakafzien. Bij spraakafzien moet u denken aan liplezen maar dan in een breder verband. We letten op de lippen/mondstand, maar ook op de gezichtsuitdrukking van de spreker en iemands houding.
  • De maatschappelijk werker gaat in op het sociale en isolerende aspect van slechthorendheid en hoe de slechthorende en zijn partner hiermee om kunnen gaan. En nog belangrijker hoe de partners op een nieuwe manier met elkaar kunnen omgaan om zo optimaal mogelijk te communiceren.

Als u interesse heeft voor de communicatiecursus kunt u dat aangeven bij een van onze medewerkers. Hij/zij zorgt dan dat u op de wachtlijst geplaatst wordt. Zodra een nieuwe cursus start, wordt er contact met u opgenomen.

Meer informatie