Direct naar inhoud

Wachttijden kinderen

Onderstaand een overzicht van de driemaandelijks gemiddelde wachttijden (laatste update 01-05-2024). De wachttijd voor behandeling is vermeld in weken vanaf het moment dat wordt besloten tot behandeling over te gaan tot aan het moment waarop gestart wordt met de behandeling. De wachttijden zijn een gemiddelde van de afgelopen drie maanden en geven daarom een wat vertekend beeld over de huidige wachttijden.
Eerste consult Locatie Blixembosch Locatie Leijpark Locatie Weert
Aandoening bewegingsapparaat 4 3 x
Amputaties x x x
Chronische pijn 5 6 x
Dwarslaesie 2 x x
Hersenen 6 6 x
Neurologie 4 6 x
Organen x 3 x
Polikliniek Locatie Blixembosch Locatie Leijpark Locatie Weert
Aandoening bewegingsapparaat 2 3 x
Amputaties x x x
Chronische pijn 6 4 x
Dwarslaesie 3 8 x
Hersenen 8 9 x
Neurologie 4 5 x
Organen 4 2 x

Contact wachttijden

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken vanaf inschrijving. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken vanaf indicatie.

Locatie Blixembosch 088 - 31 32 080
Locatie Leijpark 088 - 31 33 330
Locatie Weert 088 - 31 32 433

laatste update wachttijden 01-05-2024