Wachttijden Revalidatie kinderen en jongeren

Onderstaand een overzicht met wachttijden in weken.

Polikliniek Locatie Blixembosch Locatie Leijpark
Aandoening bewegingsapparaat 5 5
Amputaties n.v.t. n.v.t
Chronische pijn en psychische stoornis 6 4
Dwarslaesie n.v.t. n.v.t.
Hersenen 5 4
Neurologie 5 5
Organen 3 2
Eerste consult Locatie Blixembosch Locatie Leijpark
Aandoening bewegingsapparaat 4 4
Amputaties n.v.t. n.v.t.
Chronische pijn en psychische stoornis 4 4
Dwarslaesie n.v.t. n.v.t.
Hersenen 3 5
Neurologie 4 4
Organen 3 2