Direct naar inhoud

Cursusaanbod bij gehoorproblemen

Zodra we een diagnose hebben gesteld over het gehoor van uw kind, ontvangt u gerichte begeleiding. Onderdeel van deze begeleiding is de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse cursussen. Deze cursussen zorgen ervoor dat de communicatie tussen u en uw kind verbetert.

Een gezinsbegeleider en een gebarendocent komen bij u thuis om antwoord te geven op uw vragen. Ze geven u praktische tips en vertellen meer over de dovencultuur.

Wij kunnen in een vroeg stadium bepalen of baby’s problemen hebben met het gehoor. Door vroeg te beginnen met het aanleren van gebaren, beperkt u de taalachterstand bij uw kind.

Hiervoor hebben wij een cursus ontwikkeld waarbij u als ouder leert communiceren met uw dove of slechthorende baby door middel van gebaren. U ontvangt individuele begeleiding waar u meteen in de thuissituatie mee aan de slag kunt. Deze cursus is geschikt voor dove, slechthorende en horende ouders.

Tijdens de cursus krijgt u Nederlandse gebarentaal onder de knie. Samen met andere ouders krijgt u les van een (dove) communicatiedocent. Familieleden of andere betrokkenen mogen zich ook aansluiten bij de groep. U leert op basisniveau communiceren over alledaagse dingen die van belang zijn voor uw kind. De cursus bestaat uit drie modules. Afhankelijk van de module bestaan die uit zeven tot vijftien lessen.

'Nederlands met gebaren' houdt in dat u gesproken Nederlandse taal ondersteunt met gebaren. Net als bij de cursus Nederlandse gebarentaal krijgt u samen met andere ouders les van een (dove) communicatiedocent. Familieleden of andere betrokkenen mogen zich ook aansluiten bij de groep. U leert op basisniveau communiceren over alledaagse dingen die van belang zijn voor uw kind.

Voorlezen is erg lastig als uw kind problemen heeft met het gehoor. Bij de voorleescursus leert u voor te lezen aan uw kind door middel van Nederlandse gebarentaal. U kunt zich inschrijven voor deze voorleescursus als u bij de cursus Nederlandse gebarentaal module één en twee heeft afgerond. Tijdens de voorleescursus leert u hoe u de aandacht van uw kind vasthoudt, bijvoorbeeld door het aannemen van verschillende rollen.

Kinderen met gehoorproblemen hebben vaak moeite met het omgaan met leeftijdsgenootjes. Ze hebben moeite voor zichzelf op te komen, of weten niet hoe ze zich een houding moeten geven in een omgeving met nieuwe kinderen.

De Toffe Kikker is een korte sociale-vaardigheidstraining die kinderen tussen de zes en negen jaar helpt beter met hun leeftijdsgenootjes om te gaan.

De training bestaat uit vier bijeenkomsten met ongeveer acht kinderen. Elke bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: het delen van ervaringen, het leren van speciale vaardigheden en spel. Daarnaast vinden er gelijktijdig ouderbijeenkomsten plaats. Hier ontvangt u informatie over hoe u uw kind zo goed mogelijk stimuleert in zijn of haar sociale vaardigheden.

Het leven van een kind staat in het teken van spelen en praten met vrienden en leeftijdsgenoten. Met een gehoorprobleem kan het zijn dat uw zoon of dochter zich anders of buitengesloten voelt. Om u en uw kind ondersteuning te bieden is Eargang opgericht.

Kinderen bespreken onder begeleiding hun ervaringen en verschillende thema’s met elkaar om zo van elkaar te leren en steviger in hun schoenen te staan. Ook is er ruimte voor u om andere ouders te ontmoeten of om een presentatie van een gastspreker bij te wonen.

De deelnemers van Eargang zijn ingedeeld in twee groepen:

  • De eerste groep bestaat uit kinderen van groep 5 en groep 6
  • De tweede groep bestaat uit kinderen van groep 7 en groep 8

Deze groepen komen twee tot vier maal per jaar samen op woensdagmiddag. Afhankelijk van het thema vinden de bijeenkomsten plaats op de Taalbrug of bij het Audiologisch Centrum van Libra in Eindhoven.

In de Hanen oudercursus krijgt u meer inzicht in de belevingswereld van uw kind en hoe u daar op in kunt springen. Het is een cursus waarbij groepsbijeenkomsten worden gecombineerd met een individueel huisbezoek. Tijdens de groepsbijeenkomsten geven we informatie over communicatieprincipes. Aan de hand van video-opnames oefenen we hiermee, zodat u de principes leert herkennen. Tijdens het huisbezoek wordt een korte video-opname gemaakt van u en uw kind in een dagelijkse situatie. We bekijken en bespreken de opname direct met u nadat deze is gemaakt. U krijgt concrete tips over hoe u de manier van communiceren en contact maken kunt aanpassen.

Op deze gerichte manier leert u de signalen van uw kind beter te herkennen en te begrijpen. De communicatie tussen u en uw kind zal makkelijker worden en dit kan een positieve invloed hebben op de spraaktaalontwikkeling van uw kind.

Waar en wanneer?

Bij voldoende belangstelling wordt de Hanen oudercursus in het voor- en/of najaar gegeven. De cursus omvat vier avonden, van 19.30 - 22.00 uur en drie huisbezoeken.

De cursus vindt plaats op een van de locaties (Tilburg, Breda, Eindhoven(waaronder Uden) van het Audiologisch Centrum van Libra Revalidatie & Audiologie.

Wat kost de Hanen oudercursus?

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Wel is aanschaf van het cursusboek verplicht, plusminus € 35,00