Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws van Libra Revalidatie & Audiologie. Voor vragen of suggesties, neem contact op met de afdeling communicatie via communicatie@libranet.nl.

25 september 2017
Op 10 november is het de jaarlijkse ‘Dag van de Mantelzorg’. Een dag om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Wilt u graag uw mantelzorger laten weten hoe zeer u de hulp en zorg waardeert? Lees meer
25 september 2017
Op 28 september a.s. is er een thema-avond over artrose en jicht in wijkcentrum de Toeloop in Eindhoven. Artrose en jicht zijn reumatische aandoeningen die te behandelen zijn. Blijf niet met klachten lopen, kom naar de thema-avond. Lees meer
20 september 2017
Het is nog steeds mogelijk om patiënten te verwijzen naar de revalidatieartsen in het ETZ locatie Waalwijk. Ondanks dat de behandelfaciliteit voor revalidatie verhuisd is naar locatie Leijpark in Tilburg, blijft het mogelijk om door te verwijzen voor specialistische revalidatie naar de revalidatieartsen Anita Tinga en Marco van Staalduinen. Lees meer
20 september 2017
Niek de Koster Fontys student Mechatronica zet de ontwikkeling van de Smart rollator voort. Hij gaat onderzoeken hoe de functies snelheid, afstand en GPS in te voeren zijn in een handzaam kastje dat modulair toegepast kan worden op iedere rollator. Lees meer
19 september 2017
Een aanzienlijke groep patiënten met licht traumatisch hersenletsel (LTH) ondervindt langere tijd of zelfs chronisch problemen. Een werkgroep met huisartsen, (kinder-)neurologen, revalidatiearts en het NAH Netwerk maakten gezamenlijke afspraken over de juiste zorg. Lees meer
08 september 2017
In het themanummer ‘Prikkels’ van HersenMagazine staat een mooi interview met Kim Santegoets, revalidatiearts, over Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN). Lees meer