Direct naar inhoud

Onze partner

Professionele behandeling NAH na revalidatie

Maatschappelijke ontwikkelingen dwingen organisaties mensen korter te behandelen en sneller terug te laten keren naar de thuissituatie. Daardoor is een naadloze overgang van de tweede naar de eerste lijn belangrijker dan ooit. Voor deze uitdaging zag ook Libra Revalidatie zich gesteld en startte daarvoor in Tilburg een samenwerkingsverband met de stichting MENT (Multidisciplinaire Eerstelijns Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Tilburg en omgeving).

Wat doet stichting MENT?

In de stichting MENT zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, psychologen en diëtisten verenigd. De aangesloten praktijken moeten voldoen aan minimale eisen ten aanzien van scholing op het gebied van NAH, bijvoorbeeld neurorevalidatie voor fysiotherapie of geriatrische revalidatie. Er wordt nog gezocht naar een vorm van certificering of keurmerk voor de aangesloten praktijken. Dat streven heeft MENT om aan te kunnen tonen dat ’ze doen wat ze zeggen’. Daarnaast is binnen MENT deelname aan Eye Opener verplicht. Deze vorm van intervisie brengt de eerstelijns behandelaren dichter bij elkaar.

Rol revalidatiearts belangrijk

De praktijken die verenigd zijn in MENT, behandelen niet alleen mensen die net zijn ontslagen uit een revalidatiecentrum of ziekenhuis, maar ook mensen die al langer kampen met de vervelende gevolgen van NAH. Aangeleerde vaardigheden zijn in de eigen omgeving soms moeilijker toepasbaar, verwateren, of mensen verslechteren. De reden van behandeling kan heel divers zijn. De eerstelijns behandelaar heeft vooral contact met de huisarts en die is vaak minder op de hoogte van de revalidatie-, diagnostiek- en behandelmogelijkheden voor mensen met NAH. De rol van de revalidatiearts is in deze samenwerking daarom belangrijk. De revalidatiearts kan adviseren over de gewenste behandeling, zonder de taak van de huisarts over te nemen. Zo kan geconcludeerd worden dat een verwijzing naar het revalidatiecentrum een meerwaarde heeft en dat daarna weer kan worden doorbehandeld in de eigen praktijk. In een pilot zal gekeken worden of deze adviserende rol van de revalidatiearts haalbaar is binnen MENT.

Onderzoek naar 'schoenenspreekuur'

Tijdens het IVO World Congress in Parijs op 19 en 20 maart presenteerde revalidatiearts Fred de Laat zijn onderzoek naar de voor- en nadelen van een gezamenlijk schoenenspreekuur met een orthopedisch schoenmaker. Aanleiding voor zijn onderzoek was de wens om te komen tot een goede voorschrijving van aangepast schoeisel.

In totaal deden 21 orthopedische schoenmakers en 39 artsen mee aan het onderzoek. Hoewel bijvoorbeeld het plannen van een dergelijk spreekuur in de praktijk niet makkelijk was, waren de resultaten toch positief. Medische kennis van de diagnose kon worden gedeeld wat leidde tot een beter voorschrift voor het (semi) orthopedische schoeisel.

Alle respondenten gaven aan door te willen gaan met het spreekuur, maar dat efficiency dat nog in de weg stond.

 

Nieuwe behandelmethode oorsuizen (tinnitus)

Piep, suis of fluit

Ruim 1 miljoen mensen hebben een vorm van oorsuizen (tinnitus). Dat aantal neemt de laatste jaren toe, er komen onder andere meer jongeren met oorsuizen bij. Mensen die een constante piep, suis of fluit horen, krijgen vaak van hun arts de boodschap ‘het is niet te genezen, leer er maar mee leven’. Dat laatste is echter makkelijker gezegd dan gedaan, maar er is wel degelijk hulp te halen!

Samenwerking met Adelante A&C

Libra R&A, locatie Audiologisch Centrum Eindhoven werkt samen met Adelante Audiologie & Communicatie aan een nieuwe behandelmethode voor tinnitus . Deze is gericht op het 'hertrainen' van het brein in het waarnemen van het tinnitussignaal met cognitieve gedragstherapeutische technieken. Een multidisciplinair team dat is gespecialiseerd in tinnitus begeleidt onze klanten. Deze gespecialiseerde behandeling is zeer effectief gebleken in het verminderen van tinnitusklachten, de negatieve emoties over tinnitus en ook in het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met tinnitus.

Bent u benieuwd hoe oorsuizen klinkt?