Direct naar inhoud

Voorwoord

In het vinden van een nieuwe balans, gebruik maken van elkaars kracht

2015 was een 'lastig' jaar. Lastig in de zin dat de helaas noodzakelijke bezuinigingen van eind 2014 een grote impact hebben gehad op onze medewerkers. Maar ook lastig omdat de tarieven en manier van bekostigen veranderden met grote gevolgen voor onze financiën.

We zijn daarnaast gestart met de voorbereidingen voor een omvorming van onze organisatie. Dit om de snel veranderende omstandigheden aan te kunnen en er ook in de toekomst te kunnen zijn voor onze klanten. De omvorming richt zich op het samen ontwikkelen en gebruik maken van elkaars kracht. Niet meer denken in locaties maar over de grenzen van werkplek en werklocatie heen kijken. Tot slot een omvorming naar werken in processen; gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het totaal in plaats van individueel verantwoordelijk zijn voor een deel van onze behandeling en zorg.  

In dit Jaarbeeld willen we laten zien dat er, ondanks alle ruis om ons heen, opnieuw heel hard is gewerkt. Aan de hand van verschillende thema’s laten we 2015 de revue passeren. We bieden u graag een kijkje in onze keuken, waarbij we transparant willen zijn over onze totale bedrijfsvoering. Onze medewerkers werken iedere dag met grote inzet en betrokkenheid om onze klanten te helpen in het vinden van een nieuwe balans. Ik ben dan ook reuze trots op de 8 gemiddeld die zij daarvoor van hen gekregen hebben. Ik zie met vertrouwen onze toekomst tegemoet!

Namens alle medewerkers van Libra Revalidatie & Audiologie wens ik u veel kijk- en leesplezier.

Vincent Buitendijk, Raad van Bestuur