Direct naar inhoud

Transparantie

Besluiten in 2015

Incidenten, klachten en calamiteiten

Veilig Incident Melden (VIM)

De VIM Commissie heeft 306 meldingen ontvangen in 2015, waarvan

 • 49 in de categorie ander
 • 11 in de categorie voeding
 • 110 in de categorie vallen
 • 136 in de categorie medicatie.

Melding Incident Medewerker (MIM)

In 2015 zijn er 24 MIM meldingen van medewerkers ontvangen, waaronder meldingen over agressie en opgelopen letsel tijdens het werk.

Vertrouwenspersonen medewerkers

De 2 vertrouwenspersonen medewerkers zijn door 13 collega’s benaderd. Na het contact waren alle collega’s in staat om zelfstandig verder actie te ondernemen.

Vertrouwenspersoon cliënten

De vertrouwenspersoon cliënten is in 2015 opnieuw niet benaderd. In overleg met de Cliëntenraad is besloten deze functie op te heffen. 

Klachten

Klachtenbemiddelaar

De klachtenbemiddelaar heeft in 2015 2 klachten ontvangen en hierin naar tevredenheid van de klanten bemiddeld.

Klachtencommissie cliënten

De Klachtencommissie cliënten heeft in 2015 1 hoorzitting gehouden over een klacht die in 2014 was ontvangen.

Medewerkersklachtencommissie

Er zijn in 2015 geen klachten ingediend bij de commissie.

Klachten in de lijn

De raad van bestuur en het sectormanagement hebben in 2015 43 klachten ontvangen via het laagdrempelige systeem van de klachtenbriefjes en het algemene emailadres.

Calamiteiten

Er zijn in 2015 geen calamiteiten geweest.

Kwaliteitsvenster revalidatie

Op 29 juni 2015 lanceerden de revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen hun Kwaliteitsvenster voor revalidatie. Het Kwaliteitsvenster is een online overzicht dat bestaat uit tien thema’s die informatie geven over de kwaliteit van revalidatiezorg. Voorbeelden zijn patiëntervaringen, aantal valincidenten, doorligwonden en het percentage mensen dat weer zelfstandig gaat wonen na revalidatie.

10 thema’s

De thema’s waarover informatie is opgenomen zijn:

 • Patiëntervaringen
 • Werk van artsen
 • Wachttijden
 • Zelfstandig wonen
 • Doorligwonden
 • Resultaten meten
 • Vallen
 • Keurmerken
 • Samenwerking patiëntverenigingen
 • Tevredenheid van medewerkers
 • Informatie over Libra R&A