Direct naar inhoud

2015 In cijfers

Jaarverantwoording

In het Jaardocument legt Libra Revalidatie & Audiologie formeel verantwoording af over de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Het Jaardocument wordt opgesteld volgens de voorschriften van de Jaarverslaggeving binnen de Wet Toelating Zorginstellingen. Het kader, zoals dat door het ministerie van VWS dat aanreikt in 'Jaarverantwoording zorginstellingen' is daarbij leidend.

Jaarrekening en Directieverslag

Het Jaardocument bevat verantwoording over kwaliteit, bestuur, financiële prestaties, productie en personeel. Het Jaardocument bestaat uit de Jaarrekening en kwantitatieve gegevens, aan te leveren via het DigiMV (digitale maatschappelijke verantwoording).

Met het Directieverslag legt de organisatie o.a. verantwoording af over bestuur en toezicht, bedrijfsvoering, onderzoek en ontwikkeling en kwaliteit en veiligheid.

Zowel de Jaarrekening als het Directieverslag worden aangeleverd ter publicatie op de website jaarverslagenzorg.nl.