Direct naar inhoud

Onze medewerker

Binnen Libra R&A zijn er, naast de drukke werkweken, ook momenten waarbij tijd en aandacht aan elkaar gegeven kan worden.
Daarvan zijn de kerstvieringen, met lunch en borrel op wisselende locaties en de nieuwjaarsrecepties een goed voorbeeld. Maar er zijn ook andere gelegenheden, zoals:

De dag van de medewerker

Ieder jaar op 12 mei worden de medewerkers van Libra R&A in ’t zonnetje gezet. Dit jaar kreeg iedereen een 'gezonde' traktatie: een Granny Smith met daarop de tekst 'Jij bent goed bezig'. Een greep uit de reacties op deze traktatie: "We moeten door de zure appel heen bijten, een appeltje voor de dorst en met jou heb ik een appeltje te schillen." De organisatie heeft haar tanden nu al in de traktatie voor het volgende jaar gezet.

BBQ

Dit jaar is na de zomervakantie gestart met de organisatie van een BBQ voor alle medewerkers, in navolging van de jaarlijkse BBQ van de locatie Leijpark. Het thema van deze eerste Libra R&A brede BBQ was 'vakantie'. Een leuke gelegenheid om de vakantie-ervaringen uit te wisselen en daarna weer samen aan de slag te gaan.  

Bezoek van de Sint

Sinterklaas heeft een bezoek gebracht aan de kinderen van onze collega's. Op 22 november bezocht de Sint de locatie Blixembosch en op 28 november stond de locatie Leijpark in zijn agenda. Voor veel kinderen blijft dit een van de spannendste dagen van het jaar!

Topprestatie bij Tilburg Ten Miles

Met maar liefst vier teams was Libra R&A op zondag 6 september 2015 vertegenwoordigd bij de businessrun van de Tilburg Ten Miles. De eerste twee teams startten om 10.50 uur voor de 5 kilometer. Rond de middag begon team 3, het vrouwenteam, aan de 10 kilometer. Tot slot ging team 4, met de laatste vier collega's uit de startblokken, voor de 'Ten Miles'. Alle collega’s hebben er mooie prestaties op sportief gebied geleverd. Voor de niet-lopers was het vooral erg gezellig en leuk om de anderen aan te moedigen!

Hardloopprestaties in Eindhoven

In Eindhoven heeft een aantal collega’s op zondag 11 oktober 2015 meegelopen tijdens de halve marathon en op de 10 km (een nieuwe afstand op dit evenement). Aan de halve marathon hebben twee teams vanuit Libra Revalidatie & Audiologie deelgenomen. Bij de 10 km zijn drie collega’s gestart. Iedereen is gefinisht. De een wat enthousiaster over zijn/ haar prestatie dan de ander. Over een ding was iedereen het eens: het was ook dit jaar met al het publiek en de muziek (bandjes) een geweldig evenement. Voor herhaling vatbaar in 2016!

 

 

Libr@net

Communicatie is van belang; ons intranet is daarbij een belangrijk hulpmiddel. In maart 2015 is het nieuwe intranet 'live' gegaan. Iedere medewerker heeft een eigen profiel, reserveringssystemen zijn gekoppeld, het Documentbeheersysteem is vernieuwd en onze eigen social media hebben een duidelijke plaats gekregen. Goede informatie is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Libr@net is dus van en voor onze medewerkers.

Wetenschapslunches

Het Kenniscentrum van Libra R&A organiseert een aantal keren per jaar een thematische wetenschapslunch. Eind mei was het thema "Hoe en hoeveel bewegen revalidanten nu echt in hun dagelijkse leven". Eind november was het thema "Niet-Aangeboren Hersenletsel" waarbij zowel de fysieke als de cognitieve aspecten centraal stonden.


Nieuwscafé AC Eindhoven

In oktober organiseerde locatie Audiologisch Centrum Eindhoven een nieuwscafé om een kijkje te geven in elkaars keuken via verschillende presentaties, zoals Video Interactieve Begeleiding en maatschappelijk werk binnen de audiologie. 

Pizzabijeenkomsten revalidatie

In de revalidatiesectoren is een aantal pizzabijeenkomsten georganiseerd waarbij gediscussieerd kon worden over een actueel thema. Een voorbeeld hiervan was 'zelfsturing'.

Leerplein

Samen met Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag en Klimmendaal in Arnhem, heeft Libra R&A een digitaal 'revalidatieleerplein' ingericht. Voor de medewerkers van de revalidatiesectoren zijn e-learningmodules beschikbaar. Deze modules maken het mogelijk dat zij enerzijds hun vakspecifieke kennis kunnen bijhouden en anderszijds zich deze eigen kunnen maken.