Direct naar inhoud

Kwaliteit en veiligheid

Certificaat ISO voor de zorg (NEN 15224)

Eind 2015 is het certificaat ISO voor de zorg behaald door Libra Revalidatie & Audiologie. De meerwaarde hiervan is dat het certificaat voor de hele organisatie geldt en minder voorschrijft, waardoor je als organisatie meer eigen invulling kan geven aan het kwaliteitsbeleid.

Voor het behalen van het certificaat is het managementsysteem geüpdatet, een nieuw beleid kwaliteit & veiligheid ontwikkeld en is een eerste start gemaakt met de ontwikkeling naar een gecertificeerd Veiligheid Management Systeem.

Organisatiebreed certificaat

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: Revalidatiezorg in een revalidatiecentrum bestaande uit revalidatiegeneeskundige consultatie en multidisciplinaire revalidatie behandeling voor klinische en poliklinische revalidanten in alle leeftijdsfasen.

Het diagnosticeren, begeleiden, en behandelen van kinderen en volwassenen met auditieve en communicatieve beperkingen en het geven van voorlichting aan cliënt/cliëntsysteem, verwijzers en relaties.

Keurmerk Blik op Werk

Belangrijke waarden binnen alle zorg die wij verlenen zijn kwaliteit en veiligheid. Ook voor Libra Arbeidsexpertise, die mensen ondersteunt op weg terug naar de arbeidsmarkt, is  kwaliteit, en dus tevredenheid van klant en opdrachtgever, belangrijk. We zijn er dan ook trots op dat we het keurmerk Blik op Werk voor het tweede jaar op rij, met een rapportcijfer 8, hebben behaald.

Wat is Blik op Werk?

Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut, dat als streven heeft dat iedereen die wil en kan werken, ook een eerlijke kans krijgt op gezond werk. Hun keurmerk wordt alleen gegeven als zowel klant als opdrachtgever tevreden zijn over een doorlopen re-integratietraject. Daarbij wordt gekeken naar kwaliteit, tevredenheid en professionaliteit van de dienstverlener. Twee onafhankelijke instanties toetsen dit.

Oog voor verschillende belangen

Met het verkrijgen van het keurmerk laat Libra Arbeidsexpertise zien dat de dienstverlening voldoet aan externe kwaliteitseisen en dat zij op een professionele wijze oog heeft voor de belangen van alle partijen die betrokken zijn bij een re-integratietraject, zoals bijvoorbeeld het UWV.

Toezicht op kwaliteit en veiligheid

Respectvolle bejegening in een veilige omgeving

Libra R&A heeft in 2015 het beleid Kwaliteit en Veiligheid opgesteld, gericht op een respectvolle bejegening van klant en medewerker (Planetree) in een veilige (zorg)omgeving. Daarin zijn 11 kwaliteitskenmerken benoemd waaraan SMART geformuleerde doelen zijn gekoppeld.

 1.  Mensgerichte zorg en behandeling
 2.  Gelijkwaardige zorg en behandeling
 3.  Veilige zorg en behandeling
 4.  Hulpvraaggerichte zorg en behandeling
 5.  Betrokkenheid van de klant bij de zorg en behandeling
 6.  Uitstekende zorg en behandeling
 7.  Aaneengesloten zorg en behandeling
 8.  Beschikbare zorg en behandeling
 9.  Doeltreffende zorg en behandeling
 10.  Doelmatige zorg en behandeling
 11. Toegankelijke zorg en behandeling

Interne beoordeling

Voor de uitvoering van het beleid zijn er diverse hulpmiddelen ingesteld om het managementsysteem kritisch te beoordelen en ondersteunen, zoals interne audits, risico-inventarisaties, incidentmeldingen en klachten.

Extern toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft onze klinieken in april 2015 bezocht in het kader van hun onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid van de medisch specialistische klinische revalidatie. De Inspectie heeft een aantal gesprekken gevoerd, documentenonderzoek gedaan en is rondgeleid door de klinieken. We hebben een positieve terugkoppeling ontvangen. Natuurlijk was er op een aantal punten verbetering aan te brengen. Daar zijn we in 2015 mee aan de slag gegaan.