Direct naar inhoud

Innovatie

Libra is een van de zorgorganisaties die een subsidie heeft ontvangen in het kader van de Stimuleringsregeling E-health Thuis. In een periode van drie jaar wordt daarmee een digitale behandelapp ontwikkeld en geïmplementeerd. Ook het videobellen wordt opgeschaald.

Innovatie is niet alleen technisch. Dat bewezen kinderrevalidatiearts Kim Santegoets en kinderpsycholoog Estelle Gabriels met hun bijdragen aan het boek Kinderrevalidatie.

De zorg is continu in ontwikkeling. Libra Revalidatie & Audiologie staat voor de grote uitdaging om haar zorg en dienstverlening toekomstbestendig te maken. Inzet van doelmatige, toegankelijke digitale zorg kan ons hierbij helpen. In 2023 moet 25% van de behandeling van onze klanten bestaan uit digitale zorg.

Daarom is e-health een van de speerpunten binnen Libra. We faciliteren ‘Slimme techniek voor de juiste zorg’ met meer eigen regie en samen beslissen. Dit doen we in co-creatie met medewerkers en klanten.

Subsidie
Libra is een van de zorgorganisaties die een SET subsidie heeft ontvangen om de inzet van e-health mogelijk te maken. SET staat voor Stimuleringsregeling E-health Thuis. Met deze subsidie krijgt Libra de mogelijkheid om in een periode van 3 jaar een digitale behandel app te ontwikkelen, te implementeren en e-health, waaronder videobellen, op te schalen.

 

Kinderrevalidatiearts Kim Santegoets en kinderpsycholoog Estelle Gabriels hebben belangrijke bijdragen geleverd aan de totstandkoming van het boek Kinderrevalidatie. Het boek is geschikt voor medici, paramedici en gedragsdeskundigen werkzaam in de kinderrevalidatie, voor jongeren en jongvolwassenen met een lichamelijke aandoening en hun ouders, en voor professionals werkzaam in het onderwijs.

Kim Santegoets leverde een bijdrage aan het hoofdstuk over Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), terwijl Estelle Gabriels haar steentje bijdroeg aan het hoofdstuk over chronische pijnsyndromen.

Op 30 augustus startte de behandelgroep De Kikkers (voorheen bekend als De Bromtol) een speel-leergroep voor dove en slechthorende kinderen. In de nieuwe opzet is de speel-leergroep een behandelgroep, die past binnen de landelijk erkende zorgprogramma’s ZG zorg en erkend is door de zorgverzekeraars.

In de nieuwe groep is de expertise van revalidatie én audiologie verbonden. Waar revalidatie de expertise heeft op het gebied van motoriek en sensorische integratie, heeft audiologie dat op het gebied van ondersteunen/ontwikkelen van de communicatie met gebaren.

Als bij een jong kind (tot 4 jaar) het vermoeden bestaat van een taalontwikkelingsstoornis (TOS), kan het kind deelnemen aan een vroegbehandelingsgroep van Libra. De taalstimulering die professionals daar inzetten voor het kind, heeft extra veel nut als óók ouders deze stimulering thuis doorzetten. Voor deze ouders verzorgt Libra een Basis Communicatie Cursus.

"Slimme techniek voor de juiste zorg."