Direct naar inhoud

Onze klant

In 2020 hebben we een start gemaakt met het beter toegankelijk maken van zorg voor laaggeletterde klanten. Nederland telt er 2,5 miljoen van 16 jaar en ouder. We hebben in 2021 flinke stappen kunnen zetten en maken u graag deelgenoot van de vorderingen.

Een belangrijke doelgroep van Libra zijn mensen die in coma hebben gelegen en in een toestand van laag bewustzijn bij Libra komen revalideren. Hebben patiënten dit programma doorlopen, dan stromen zij vaak door naar andere gespecialiseerde instellingen. Al deze zorginstellingen zijn samen met Vilans een traject gestartom een sociale kaart te ontwikkelen, zodat inzichtelijk wordt gemaakt wie wanneer welke zorg kan leveren.

Onze klanten Henk Jacobs, Eugenie van Huijgevoort en Ronald Roubos, delen hun ervaringen over hun revalidatietraject.

Henk weet het nog als de dag van gisteren. Vrijdagavond 21 juni 2020, in coronatijd, zag hij een zwarte teen aan zijn rechtervoet. Zondagavond had hij veel pijn en ging hij naar de huisartsenpost. Hij werd meteen opgenomen in het ziekenhuis; het suikergehalte in zijn bloed was te hoog. Diagnose; diabetes, met als gevolg een slechte bloeddoorstroming en het afsterven van zijn teen. Diezelfde week nog is zijn rechterbeen onder de knie geamputeerd.

In 2017 werd bij Eugenie baarmoederhalskanker geconstateerd. Hiervoor kreeg zij bestraling en chemotherapie. Helaas reageerde haar lichaam anders dan was voorzien en kreeg ze een acute vaatafsluiting in haar linkerbeen. Ze raakte haar been kwijt, eerst onder de knie, later boven de knie. Eugenie revalideerde bij Libra locatie Leijpark in Tilburg. Zij is zeer te spreken over haar behandelteam.

Tijdens de eerste coronagolf in maart 2020 werd Ronald, een sportieve vijftiger, plotseling erg ziek. Donderdags voelde hij zich opeens wat grieperig en zondags kon hij nauwelijks nog de trap op. Testen waren nog niet beschikbaar. Maanden van ziek zijn, opkrabbelen, terugvallen en weer verder gaan volgden. De re-integratiecoördinator van Libra Arbeidsexpertise heeft hem geholpen zijn leven weer op de rit te krijgen. Hoe?

In 2020 is het project ‘ketenverbetering voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis’ van start gegaan. Doel van het project is een sluitende behandel- en zorgketen voor mensen met LBS en hun naasten te maken. Eén van de onderdelen om deze keten sluitend te maken, is het opstellen van een sociale kaart voor mensen met LBS, hun naasten en hun verwijzers.

In 2021 is een enthousiaste groep van betrokken organisaties (waaronder Libra), gecoördineerd door Vilans, van start gegaan met de ontwikkeling van de sociale kaart. Dit was een grote wens van naasten en verwijzers omdat zij onvoldoende zicht hebben op de organisaties die bij de keten betrokken zijn en waar iemand met LBS, binnen de verschillende fases, de juiste zorg kan krijgen. De sociale kaart moet het gemakkelijker maken om de juiste zorg te vinden voor iemand met een LBS, omdat deze inzicht geeft in de organisaties die in de keten betrokken zijn en welke specifieke zorg zij verlenen.

Er is veel aandacht besteed aan het visuele ontwerp van de kaart, de inhoud en een eenduidig gebruik van medische terminologie. Ook is goed gekeken vanuit het perspectief van zowel de naasten als de verwijzer. Voor Libra is het VIN behandelprogramma opgenomen op de sociale kaart. De sociale kaart gaat in het eerste kwartaal van 2022 live.

De volgende partijen ondersteunen de ontwikkeling van de sociale kaart LBS:

  • Breinlijn
  • Hersenletseluitleg
  • Hersenletsel.nl
  • Kennispleinen Vilans
  • Partners EENnacoma
  • Zorgverzekeraars en zorgkantoren
  • Regionale organisaties die zelf informatie delen

Op zaterdag 9 oktober 2021 vond de HandbikeBattle 2021 Dutch Edition plaats. Dit keer helaas niet in Oostenrijk maar op het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard. En wat een editie was het!

Libra toppers Miranda Wevers, Jermo Nordmeijer en Jan Gordijn verschenen aan de start en gingen er na een spannende wedstrijd met het zilver vandoor. Een geweldige prestatie.

"Mijn re-integratiecoördinator heeft mij geholpen om langzamerhand mijn leven weer op orde te krijgen."