Direct naar inhoud

Duurzaamheid, kwaliteit & veiligheid

Het afgelopen jaar, een coronajaar, is gebleken hoe belangrijk kwaliteit, veiligheid én continue aandacht van de organisatie hiervoor is. We lichten een aantal zaken eruit, waaronder ook een praktisch voorbeeld van het betalen met PIN.

Libra neemt ook duurzaamheid serieus, wat blijkt uit gouden certificaat van de Milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen, dat Libra in april 2021 ontving. Led verlichting en elektrische auto’s horen daar natuurlijk ook bij.

In april 2021 ontving Libra als eerste revalidatie instelling in Nederland het gouden certificaat van de Milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen.

Met het certificaat voldoet Libra aan de toenemende vraag naar duurzaamheid vanuit de overheid en de maatschappij. Aan het gouden certificaat is het nationale keurmerk Milieukeur voor een duurzame bedrijfsvoering gekoppeld. Het keurmerk staat onder toezicht van de Raad van Accreditatie.

Gouden certificaat
Waar bij het zilveren certificaat duurzaam inkopen centraal stond, gaat het gouden certificaat nog een stap verder. Het betekent dat Libra onder andere garant staat voor duurzaam bouwen en transparantie in de verslaglegging over duurzaamheid.

"We laten zien dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door onze bedrijfsvoering te verduurzamen. Het is een prestatie waar iedere medewerker zijn steentje aan bijdraagt. Het behalen van het gouden certificaat van de Milieuthermometer geeft aan dat we klaar zijn voor de toekomst. Het bijbehorende Milieukeur is de kers op de taart", zegt een trotse Jan de Groot, manager Bedrijfsvoering van Libra.

Libra neemt de veiligheid van klant en medewerker serieus. In onze restaurants, de 'Librasseries', kan onder normale omstandigheden iedereen genieten van een verse salade, een kopje soep of een lekker broodje.

Met het versoepelen van de corona-maatregelen en het weer openen van de deuren was het contant betalen in verband met de hygiëne wel van de baan. Betaling is nu uitsluitend met PIN mogelijk. Wel zo veilig. En de koffie en thee bleven gewoon gratis!

Vanwege corona hebben vier veiligheidsronden met een kleine afvaardiging plaatsgevonden. Met mooie verbetervoorbeelden als resultaat, bijvoorbeeld de aanpak van geluidsoverlast op flexplekken, continue aandacht voor veiligheid, AVG bewustwording en het afsluiten van (technische) ruimten.

De externe audit vond plaats in november. Voor de komende drie jaar voldoet Libra weer aan de normen van Kwaliteit (NEN 15224) en Patiëntveiligheid (NEN 8009).

Taal en cijfers zijn overal. Meer dan ooit hebben mensen basisvaardigheden nodig in taal en rekenen om te kunnen functioneren in de huidige maatschappij. Taal en rekenen bieden mogelijkheden om informatie te verwerken. Ook voor klanten van Libra is het niet altijd even gemakkelijk om brieven te lezen of om de weg te vinden in een nog onbekend gebouw. Libra wil daarom de communicatie met klanten beter toegankelijk maken.

Het afgelopen jaar is Libra met de werkgroep Begrijpelijke taal hiermee aan slag gegaan. Resultaten zijn onder andere een vlog van studenten rondom de bewegwijzering, een rooster met pictogrammen en tips voor het schrijven van heldere tekst.

De Cliëntenraad van Libra neemt actief deel aan de werkgroep.

Heeft u nog een idee? Mail dan naar clientenraad@libranet.nl.

Het hele jaar had Libra, net als in 2020, veel aandacht voor de basis hygiëneregels. In de Week van de patiëntveiligheid is extra aandacht gevraagd voor de Infectie Preventie Commissie (IPC) van Libra, zodat goed zichtbaar is wie er in de commissie zitten, waar de commissie mee bezig is en vooral wat een medewerker van de commissie mag verwachten. Daarom mag de IPC natuurlijk niet ontbreken in de Week van de patiëntveiligheid. Bekijk hier de boodschap van de IPC aan de medewerkers van Libra.

De klanten van Libra waardeerden Revalidatie met een 8,4 en Audiologie met een 8,5. Een mooie waardering in een jaar vol corona-uitdagingen.

"Het milieukeur is de kers op de taart."