Direct naar inhoud

Ons netwerk

Libra is actief in het netwerk van eerste-, tweede- en derdelijns zorgprofessionals. Voor onze behandelprogramma’s werken we nauw samen met (academische) ziekenhuizen en het lokale trauma ziekenhuis het ETZ in Tilburg.

Libra heeft al jaren een nieuwsbrief voor revalidanten en een nieuwsbrief voor verwijzers (revalidatie & audiologie). Om de doelgroep te vergroten en meer specifiek nieuws op het gebied van audiologie te kunnen verspreiden is in 2021 een aparte nieuwsbrief voor de doelgroep verwijzers audiologie gemaakt.

Lees de nieuwsbrieven hier of abonneer je hier

Als je knippert met je ogen of met je hand iets vastpakt, geven je hersenen via een zenuw een signaal door aan een spier. Bij een NMA gaat er in dit proces iets mis. Er treden spierzwakte en krachtverlies op. Het behandelprogramma van Libra is er op gericht de gevolgen van de ziekte en de beperkingen die daaruit voortvloeien in het dagelijks leven, te verminderen. Samen met klant doen wij er alles aan om ondanks de beperking het maximale uit het dagelijks leven te halen.

Alle informatie over het behandelprogramma NMA van Libra is hier te vinden.

Binnen het behandelprogramma NMA werken wij samen met huisartsen, paramedici in de 1e lijn, medisch specialisten zoals neurologen, maag-lever-darmspecialisten, urologen, het Centrum voor Thuisbeademing en met de volgende ketenpartners:

  • Expertisecentra van diverse academische ziekenhuizen
  • Het ALS centrum van het UMC Utrecht
  • De TU Eindhoven
  • Orthopedisch schoenmakers
  • Orthopedische instrumentmakers

Het ALS Centrum Nederland is het expertisecentrum op het gebied van ALS, PSMA en PLS. Naast wetenschappelijk onderzoek met als doel het vinden van effectieve behandelingen, verzorgt het ALS Centrum scholingen en kwaliteitsprojecten voor betere kwaliteit van zorg. Het ALS Centrum werkt nationaal en internationaal samen en wordt gecoördineerd vanuit het UMC Utrecht. Neurologen van het ALS Centrum verwijzen direct door naar revalidatieartsen bij Libra. Binnen het behandelprogramma NMA wordt voor ALS gewerkt volgens de richtlijnen van het ALS Centrum. Tussen beide organisaties zijn de lijnen kort en is er direct contact voor overleg.

De beste ambassadeurs zijn de mensen die met liefde in de revalidatie werken, zoals een revalidatiearts, een ICT'er, een verpleegkundige of een psycholoog. Branche-organisatie Revalidatie Nederland en een aantal revalidatie-instellingen hebben het initiatief genomen om een landelijke arbeidscampagne te ontwikkelen waarin een krachtig en mooi beeld wordt neergezet van werken in de revalidatie.

Belangrijke drager van de campagne is een reeks filmpjes, waarin de ervaringen van verschillende functies binnen verschillende instellingen centraal staan. Het zijn prachtige, persoonlijke getuigenissen geworden. De campagne start begin 2022.

Bekijk het filmpje van Libra verpleegkundige Eefje van de Pol en de andere filmpjes hier.

Webinar arbeidsrevalidatie bij chronische pijn

Beperk of versterk je de verzuimende medewerker met wat je zegt? Zijn jouw uitspraken gericht op mogelijkheden of juist op wat er niet gaat of kan? Communicatie kan heel veel invloed hebben op de beleving van de klachten en kan er voor zorgen dat iemand zich juist wel, of juist niet gehoord voelt.

Op 16 maart ging Libra Arbeidsexpertise nader in op het onderwerp communicatie bij chronische pijn en verzuim. Binnen de arbeidsrevalidatie ziet Libra veel mensen met chronische pijn. Communicatie is bij deze doelgroep de sleutel tot succes. Vooral éénduidige communicatie vanuit verschillende betrokkenen zoals bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, verzuimcoach en hulpverlener is daarbij belangrijk. Tijdens het webinar is stil gestaan bij communicatie gericht op empowerment en zelfregie. Hoe kan je de medewerker versterken in plaats van beperken?

Webinar van Café Brein

Op maandag 21 juni 2021 organiseerde Café Brein Eindhoven in samenwerking met Libra een webinar met als thema: ‘Het NAH-ervaringsverhaal: wat doet NAH met de partner?’. Tot de deelnemers behoorden mensen met NAH, hun familie, mantelzorgers en andere betrokkenen.

Ongeveer 645.900 mensen in Nederland hebben een vorm van hersenletsel (NAH, Niet Aangeboren Hersenletsel) als gevolg van ziekte of ongeval, bijvoorbeeld een beroerte of (verkeers)ongeluk. NAH leidt altijd tot een breuk in de levenslijn. Door deze breuk is er sprake van een ‘veranderd’ leven. Er is een tijd van vóór en een tijd na het hersenletsel. Jaarlijks worden ongeveer 140.000 Nederlanders getroffen door hersenletsel. Het heeft grote impact op de persoon met NAH en diens omgeving.

Veel hulpverleners hoor je zeggen: “Hersenletsel krijg je niet alleen”. Daarmee wordt bedoeld dat ook de naaste omgeving van iemand met hersenletsel de gevolgen ondervindt. Het hersenletsel van de ander heeft ook invloed op het leven van de naasten. De sprekers tijdens het webinar deelden hun persoonlijke ervaringen en de “do’s and dont’s”.

Webinar Ear-opener

Met het webinar Ear-opener op 5 okober 2021 nam Libra Audiologie ouders en leerkrachten van schoolgaande kinderen met een gehoorverlies mee in de wereld van de slechthorende leerlingen in de klas. Het webinar was bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en zorgcoaches, maar ook ouders waren van harte welkom.

Er werd inzicht geboden in de problematiek rondom slechthorendheid en uitleg gegeven over het gehoor(verlies), hoortoestellen en solo-apparatuur. Ook werden tips en adviezen gegeven voor op school, zoals een aantal basistips met betrekking tot online lessen.

Het webinar werd in samenwerking met De Taalbrug georganiseerd. De Taalbrug biedt onderwijs en ambulante begeleiding voor leerlingen met een gehoorbeperking of taalontwikkelingsstoornis.

"Ik ben Eefje Vugts en ik werk in de revalidatie. Zet jij ook de stap?"