Direct naar inhoud

Boek Kinderrevalidatie

Kim Santegoets en Estelle Gabriels, werkzaam bij Libra Revalidatie & Audiologie, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het boek Kinderrevalidatie.

Het boek Kinderrevalidatie beschrijft het complexe werkveld van de kinderrevalidatie, waarin men zich ten doel stelt om het functioneren van kinderen en jongeren met beperkingen in mobiliteit en andere domeinen als gevolg van ziekte of aandoening te optimaliseren. Deze zesde druk van het boek is niet alleen qua inhoud geactualiseerd, maar het boek is nu ook uitgebreid met online leerdoelen en toetsvragen. Het veelgebruikte handboek Kinderrevalidatie is ingebed in de International Classification of Functioning, Disability and Health – Children & Youth version.

Bijdrage Kim Santegoets en Estelle Gabriels

Kim Santegoets (hoofdstuk 22 Niet-aangeboren hersenletsel) en Estelle Gabriels (hoofdstuk 31 chronische pijnsyndromen), werkzaam bij Libra Revalidatie & Audiologie hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan dit boek. Kim Santegoets is kinderrevalidatiearts en werkt op de VIN, poli kinderen NAH locatie Leijpark. Ook zit zij in landelijk netwerk VIN en schrijft mee aan de zorgstandaard hersenletsel en jeugd.

Estelle Gabriels is kinderpsycholoog (van oorsprong orthopedagoog) op locatie Leijpark en werkt in een vast team waar ze kinderpsychologen van andere kinderteams uithelpt. Estelle is al meer dan 10 jaar lid van de werkgroep 'chronische pijn en vermoeidheid in de kinderrevalidatie' van de Kindersectie van de VRA. Haar aandachtsgebied is pijn bij kinderen en EMDR bij kinderen. 

Dit boek is bij uitstek geschikt voor medici, paramedici en gedragsdeskundigen werkzaam in de kinderrevalidatie, voor jongeren en jongvolwassenen met een lichamelijke aandoening en hun ouders, en voor professionals werkzaam in het onderwijs.