Direct naar inhoud

Behandelgroep de Kikkers start per 30 augustus op de Speelbergh in Leijpark

Op 30 augustus start de behandelgroep de Kikkers op de Speelbergh in Leijpark. Deze groep is tot nu toe bekend als de Bromtol, een speelleergroep voor dove en slechthorende kinderen en gehuisvest op een locatie van kinderopvang Kober, in Breda.

Omdat de huidige opzet van de Bromtol niet meer passend is binnen de ZG zorg (Zintuigelijk Gehandicapten zorg) zijn we eind 2020 gestart met een project om de groep door te ontwikkelen naar communicatiegroep voor kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen. Met deze opzet wordt de speelleergroep een behandelgroep, die past binnen de landelijk erkende zorgprogramma’s ZG zorg  en erkend is door de zorgverzekeraars. De nieuwe naam en logo markeert dan ook deze verandering.

Expertise revalidatie én audiologie

Met de verhuizing naar de Speelbergh, kunnen we onze expertise revalidatie én audiologie verbinden en benutten. Denk hierbij aan: de revalidatie heeft expertise op het gebied van motoriek en sensorische integratie; de ZG audiologie heeft expertise op het gebied van ondersteunen/ontwikkelen van de communicatie met ondersteuning van gebaren.

Behandelgroep de Kikkers is aanwezig op de Speelbergh op maandag, woensdag en vrijdag.