Direct naar inhoud

Communicatiecursus betrekt ouders bij behandeling

Als bij een jong kind (tot 4 jaar) het vermoeden bestaat van TOS (TaalOntwikkelingsStoornis) kan het kind deelnemen aan een vroegbehandelingsgroep van Libra. De taalstimulering die professionals daar inzetten voor het kind, heeft extra veel nut als óók ouders deze stimulering thuis doorzetten.

Communicatiecursus voor ouders

Daarom nodigt Libra Audiologie alle ouders van kinderen in de vroeg-behandelgroepen uit, om mee te doen met de Basis Communicatie Cursus. Deze geeft ouders handvatten om thuis op dezelfde manier als in de groep (via de Hanen-methode), de taal van hun kind te stimuleren.

Door het combineren van theorie met praktische oefeningen, leren ouders hoe zij dagelijkse situaties bewust om kunnen buigen naar plezierige, taalrijke momenten.

Ouders krijgen zo inzicht in de belevingswereld van hun kind en van hun eigen rol in zijn/haar ontwikkeling. De kinderen krijgen op deze manier de ruimte om te groeien op het gebied van taal en communicatie.

Vroegbehandelgroepen Libra

Na gedegen onderzoek (bij een audiologisch centrum of een spraaktaalteam) kan een vermoeden bestaan van een TaalOntwikkelingsStoornis (TOS) bij een jong kind. Als het kind nog niet naar school gaat, komt het in aanmerking voor vroeg-behandeling bij één van onze behandelgroepen ’t Kwetternest (Uden) of de Maki’s (Eindhoven).

Hanen-methode

Als er sprake is van een (vermoeden van) TOS, dan betekent dit dat het kind veel moeite heeft met het leren en verwerven van taal. In de vroeg-behandelgroep stimuleren professionals de taalontwikkeling in dagelijkse situaties volgens de communicatieprincipes van de Hanen-Methodiek.