Direct naar inhoud

Veilige zorg

U bent bij Libra R&A in goede handen. Daar zorgen wij voor. Alle medewerkers dragen verantwoordelijkheid voor veilige zorg en een veilige behandelomgeving.

Veiligheid

Veiligheid is in ons werken en handelen doorgevoerd. Ook onze behandelomgeving en apparatuur is hierin meegenomen. We zorgen er met zijn allen voor dat onveilige situaties worden voorkomen. Libra is een gecertificeerde zorgorganisatie op gebied van patiëntveiligheid.

Meldingen

Zorg blijft altijd mensenwerk. Dat betekent dat wanneer zich een onveilige situatie voordoet het belangrijk is dat die niet nóg een keer voorkomt. Onze organisatie heeft een open cultuur om hier over te praten. Medewerkers kunnen gebruik maken van een meldingsprocedure die ons inzicht geeft wat er gebeurt en hoe we onveilige situaties kunnen verbeteren.

Helpt u mee?

Ook u kunt ons daarbij helpen. Mocht u een onveilige situatie zien of ervaren, laat het ons weten. U kunt dit doen door een medewerker of uw behandelaar attent te maken op de onveilige situatie. Of u kunt het melden:

  • bij de balie van de desbetreffende locatie;
  • via het ‘gele klachten-suggestiebriefje’. U vindt deze op alle locaties;
  • via een berichtje naar: veilig@libranet.nl. Vermeld hierbij de locatie van de melding, uw naam en telefoonnummer.