Direct naar inhoud

Medezeggenschap

Binnen Libra Revalidatie & Audiologie is een aantal adviesorganen actief: een cliëntenraad, een ondernemingsraad en een medische staf.
  • De Cliëntenraad
    De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle kinderen, jongeren en volwassenen die bij Libra Revalidatie & Audiologie behandeld zijn/worden en hun naasten. Lees meer over de Cliëntenraad

  • De Ondernemingsraad
    De Ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers van Libra Revalidatie & Audiologie en adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwerpen.

  • Medische staf
    Libra Revalidatie & Audiologie heeft één medische staf, die wordt gevormd door alle revalidatieartsen. De medische staf adviseert de Raad van Bestuur over medisch inhoudelijke zaken.

Bekijk het organigram