Direct naar inhoud

Cliëntenraad

De medezeggenschap van cliënten is binnen Libra R&A vormgegeven middels een Cliëntenraad (CR). De CR functioneert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle kinderen, jongeren en volwassenen die bij Libra Revalidatie & Audiologie behandeld zijn/worden en hun naasten. Met de Wet op de Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ) als uitgangspunt adviseert de raad over de zorg- en dienstverlening, zoals het opnamebeleid, de behandeling, kwaliteit van de zorg, informatie aan en betrokkenheid van cliënten, maar bijvoorbeeld ook over huisvesting, service, bejegening, privacy en voeding.

Jaarverslag Cliëntenraad 2023

De Cliëntenraad bestaat uit (oud) cliënten van Libra R&A en hun naasten.

Samenstelling                      

  • Monique Machielse (voorzitter)
  • Geert-Jan van Hal (vicevoorzitter)
  • Wilma van Geel (secretaris)
  • Patricia de Laat
  • 'Vacature lid Cliëntenraad'
  • Ellen van Gisbergen
  • Ronald de Pijper
  • Bert Hoeven
  • Henk van Berchum
  • Jolanda van den Berkmortel - Sanders (Ambtelijk Secretaris)

Lees meer over de leden

Vacature lid Cliëntenraad

Libra Revalidatie & Audiologie zoekt voor haar Cliëntenraad een betrokken lid.  Bekijk hier de vacature. 

Overleg en advies

De Cliëntenraad is een wettelijk adviesorgaan van de Raad van Bestuur. Zij overlegt tweemaandelijks met de Raad van Bestuur over de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd en adviseert (gevraagd en ongevraagd). De raad neemt in haar advisering de geluiden van haar achterban mee, die bijvoorbeeld kenbaar zijn gemaakt in focusgesprekken, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken.

De raad vergadert daarnaast 5x per jaar in eigen kring en heeft jaarlijks een bijeenkomst met de Raad van Toezicht.

Contact

We zijn benieuwd naar uw ervaringen als cliënt of als ouder/partner/naaste. Misschien heeft u verbeterpunten of tips voor de organisatie. Voor suggesties of ideeën is de raad altijd aanspreekbaar en zij hoort graag uw mening. De Cliëntenraad is bereikbaar via mail: clientenraad@libranet.nl.

Meer informatie