Direct naar inhoud

Nieuws Cliëntenraad

Nieuwe leden Cliëntenraad stellen zich voor, Cliëntenraad Libra betrokken bij benoemingen RVE-management, nieuwe leden Raad van Toezicht en voorzitter Raad van Bestuur en Jaarverslag Cliëntenraad 2022.

De Cliëntenraad is een formeel medezeggenschapsorgaan van Libra Revalidatie & Audiologie. De betrokken groep vrijwilligers zet zich in voor de belangen van alle Libra cliënten. Dit wordt gedaan door onder andere overleg met de Raad van Toezicht, Bestuur, Directieteam en management, maar het liefst door in gesprek te gaan met de cliënten. Om deze taak goed te kunnen blijven uitvoeren, streven we bij de Cliëntenraad naar een constante groep van negen leden. Na het vertrek van bestaande leden is dan ook ingezet op het werven van nieuwe leden. Met succes!

Het doet ons een plezier om de twee nieuwe leden van de Cliëntenraad, Bert Hoeven en Henk van Berchum, aan u voor te stellen.

Cliëntenraad Libra betrokken bij benoemingen RVE-management, nieuwe leden Raad van Toezicht en voorzitter Raad van Bestuur

Als cliënt zie of hoor je er weinig van, maar in de afgelopen maanden is een flink aantal nieuwe mensen aangenomen binnen het de topstructuur en het management van Libra. Het is goed om te weten dat de Cliëntenraad bij al deze benoemingen betrokken is en haar advies hierover uitbrengt.

Zo is ervoor gezorgd dat de kandidaten ook vanuit het perspectief van de cliënten zijn getoetst en in de beoordeling zijn meegenomen. Andere partijen die bij dit proces betrokken zijn, zijn de Ondernemingsraad (medewerkers), Medische Staf (zorginhoudelijk) en het Directieteam (beleidsuitvoering).

Als Cliëntenraad hebben we een bijzondere positie, omdat één van de leden van de Raad van Toezicht door ons is voorgedragen, met als portefeuille kwaliteit en veiligheid. We zijn heel blij dat het proces in goede orde verlopen is en dat er goede kandidaten benoemd zijn. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat Libra met deze nieuwe mensen aan het roer klaar is voor de toekomst.

Wilt u meer weten over wat de Cliëntenraad van Libra doet, kijk dan hier.

Jaarverslag Cliëntenraad 2022

Ieder jaar schrijven we vanuit de Cliëntenraad een jaarverslag. Daarin staat wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en wat we bereikt hebben. In 2022 heeft de Cliëntenraad heeft zich vooral hard gemaakt voor cliëntenparticipatie, de cliënt in eigen regie en e-health.

  • Eigen regie: het zélf kunnen vormgeven aan je behandeltraject
  • Ervaringsdeskundigheid: functioneel ervaringen delen als onderdeel van behandeling
  • E-­health: vruchtbare online samenwerking met de cliënt

Ook was de Cliëntenraad afgelopen jaar een serieuze gesprekspartner bij interne organisatieontwikkelingen en bij externe vraagstukken ten aanzien van bijvoorbeeld de marktpositie.