Direct naar inhoud

Behandelprogramma

Het behandelprogramma Tinnitus bestaat uit twee delen, waarbij het intensievere tweede deel (stap 2) enkel op indicatie van het behandelteam gevolgd kan worden.

Het eerste deel (stap 1) start met een audiologisch consult en een tinnitus-informatiebijeenkomst. U krijgt hier extra informatie over het ontstaan van de klacht, de verklaring van de klacht en de psychologische mechanismen. Ter afsluiting volgt een uitgebreid gesprek met de tinnituspsycholoog. Een multidisciplinair team adviseert, indien nodig, over een vervolgbehandeling. Indien blijkt dat de tinnitushinder onvoldoende verminderd is, wordt de behandeling geïntensiveerd.

Dit tweede deel (stap 2) van de behandeling bestaat uit een intensieve cognitieve (psychologische) gedragstherapie. Deze behandeling duurt 12 weken en kunt u alleen starten als u een indicatie van uw behandelteam krijgt. Afhankelijk van de ernst van uw klachten zullen de behandelsessies 1 tot 3 keer per week plaatsvinden in groepsbijeenkomsten. Deel twee van de behandeling wordt door een psycholoog, bewegingstherapeuten en een fysiotherapeut uitgevoerd. De audioloog en de maatschappelijk werker hebben hierbij een adviserende rol.

Naast een indicatie van uw behandelteam, na stap 1, is een goede beheersing van de Nederlandse taal een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het tweede deel van het behandelprogramma Tinnitus. Het kunnen geven van een goede uitleg en een vlotte interactie met de cli├źnt is een essentieel onderdeel bij deze behandeling.

Vergoedingen

De behandeling voor tinnitus is opgenomen in de basisverzekering en wordt dus vergoed door uw zorgverzekeraar. Het kan wel zijn dat u uw eigen risico moet aanspreken.

Meer lezen

Folder tinnitus behandelprogramma volwassenen