Direct naar inhoud

Tinnitus

Voor verwijzers

Het behandelprogramma Tinnitus bestaat uit twee delen waarbij het intensievere tweede deel enkel op indicatie van het behandelteam gevolgd kan worden. Een voorwaarde voor volgen van het intensievere tweede deel is een goede beheersing van de Nederlandse taal. Deze voorwaarde stellen we omdat de therapievormen zijn gericht op onder andere gedragsverandering. Het kunnen geven van goede uitleg en vlotte interactie met de cliënt is een essentieel onderdeel bij deze behandeling. Het niet goed beheersen van de Nederlandse taal zou het verloop van de oefeningen tijdens de therapiesessies te veel beperken.

Het eerste deel van het programma (stap 1) bestaat uit onderzoek en intake. Dit deel kan wel gevolgd worden door mensen die de Nederlandse taal niet volledig beheersen.

Verwijzen

Als medisch specialist in een ziekenhuis kunt u een verwijzing doen naar een van onze audiologische centra.

Aanmeldformulier

In verband met de privacy van de patiënt verzoeken wij u deze uitsluitend via ZorgDomein, secured mail, of per post naar ons te retourneren.

Libra neemt de verwijzing in behandeling en nodigt de cliënt uit voor een eerste afspraak.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het audiologisch centrum.

Verwijzingen kunt u sturen naar een van de volgende adressen:

Libra Revalidatie & Audiologie
Audiologisch centrum Eindhoven
Postbus 1322
5602 BH Eindhoven
Zorgmailadres: 500126037@lms.lifeline.nl
Telefoon: 088 - 31 33 100

Audiologisch Centrum Tilburg
Dr. Deelenlaan 15
5042 AD Tilburg
Zorgmailadres: 500126038@lms.lifeline.nl
Telefoon: 088 - 31 33 200

Audiologisch Centrum Breda
Hoge Mosten 56
4822 NH Breda
Zorgmailadres: 500126036@lms.lifeline.nl
Telefoon: 088 - 31 33 160