Direct naar inhoud

Spraaktaal problemen bij kinderen

Onderzoeken en advies

Als er zorgen zijn over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind kan uw kind doorverwezen worden naar een Audiologisch Centrum van Libra Revalidatie & Audiologie. Tijdens het eerste bezoek vertelt u over uw ervaringen en wordt het gehoor van uw kind onderzocht. Ook bij heel jonge kinderen is een gehooronderzoek mogelijk. Na dit onderzoek volgt er verder onderzoek. Meestal is dit een logopedisch en/of psychologisch (ontwikkelings-)onderzoek.

Logopedisch onderzoek

Tijdens het logopedisch onderzoek bekijkt de logopedist of uw kind opdrachten begrijpt. Ook wordt bekeken hoe een kind contact maakt en communiceert. De logopedist kijkt of uw kind woorden of zinnen maakt en hoe hij/zij deze uitspreekt. Misschien maakt uw kind zich nog op een andere manier duidelijk. De logopedist kijkt of er problemen zijn in de motoriek in het mondgebied en hoe eten en drinken verloopt. De opdrachten worden afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van uw kind.

Psychologisch onderzoek

Tijdens het psychologisch onderzoek kijkt de psycholoog of orthopedagoog naar de algemene ontwikkeling van uw kind. Met testmateriaal onderzoekt deze hoe het denken en redeneren van uw kind verloopt. Ook kijkt hij/zij of uw kind voldoende ruimtelijk inzicht heeft en of het een opdrachtje kan uitvoeren. Door observatie krijgen we een indruk van de manier waarop uw kind zich gedraagt, opdrachtjes uitvoert, speelt en beweegt.

Uitslag en advies

De bevindingen van de onderzoekers worden in het teamoverleg besproken waarna in een gesprek ons advies met u wordt besproken. U krijgt later een uitgebreid verslag van de onderzoeken, de conclusies en het behandeladvies. Als uit de onderzoeken blijkt dat er iets anders of meer aan de hand is dan alleen spraak- en taalproblemen, krijgt u het advies voor verder onderzoek of begeleiding bij een passende instantie. Onze maatschappelijk werker kan u helpen bij verdere aanmelding of begeleiding bij het vervolgtraject.

Meer lezen

Folder spraaktaal onderzoek

Meer folders vindt u in het digitale folderrek:

Folders gehoor, spraak en taal