Direct naar inhoud

Gehoor, Spraak en Taal

Folders over onderzoeken, cursussen, hoortoestellen en meer

Aandoeningen

Niet alle kinderen leren vanzelf goed praten. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. In deze folder leest u waar u op moet letten en wat u zelf kunt doen om de spraak en taalontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Lees meer

Wanneer u de mededeling krijgt dat uw kind niet goed hoort, komt er ineens veel op u af. Er zijn zo veel vragen te stellen en beslissingen te nemen. Het Audiologisch Centrum van Libra Audiologie begeleidt u met al uw vragen rondom slechthorendheid.

Lees meer

Het ademen door de mond heeft nadelen ten opzichte van neusademen. In deze folder leest u de oorzaken en gevolgen van mondademen en oefeningen om het ademen door de neus te stimuleren en de mondmotoriek te verbeteren.

Lees meer

Het kan zijn dat er twijfels zijn over het gehoor van uw baby. Bij Libra Audiologie doen wij onderzoek naar het gehoor van pasgeboren kinderen. In deze folder staat wat het onderzoek inhoudt en informatie over begeleiding na het onderzoek.

Lees meer

In deze folder staat veel informatie over tinnitus (oorsuizen) en de mogelijkheden tot behandeling daarvoor bij Libra Audiologie.

Lees meer

Cursussen

In deze folder staat informatie over de Beter Communiceren Cursus (BCC) oudercursus. In de cursus gaat u, samen met andere ouders, werken aan de basisvoorwaarden voor beter contact en communicatie met uw kind.

Lees meer

In deze folder staat informatie over de communicatiecursus van Libra Audiologie voor slechthorende volwassenen. De cursus heeft als doel dat u de problemen in communicatie door slechthorendheid kunt hanteren en daardoor beter kunt communiceren.

Lees meer

Onderzoeken

BERA staat voor Brainstem Evoked Response Audiometry en is een onderzoek naar uw gehoordrempel. In deze folder leest u hoe het onderzoek bij Libra Audiologie in zijn werk gaat en hoe u zichzelf hierop kunt voorbereiden.

Lees meer

BERA staat voor Brainstem Evoked Response Audiometry en is een onderzoek naar de gehoordrempel van uw kind. In deze folder leest u hoe het onderzoek bij Libra Audiologie in zijn werk gaat en hoe u zichzelf en uw kind hierop kunt voorbereiden.

Lees meer

Meertaligheidsonderzoek is bedoeld voor kinderen die opgroeien met meer dan één taal en die moeite hebben met de spraak- en taalontwikkeling. Meer informatie leest u in deze folder.

Lees meer

U heeft vragen op het gebied van gehoor of oorsuizen. In deze folder leest u meer over de verschillende onderzoeken en de begeleiding die Libra Audiologie u biedt.

Lees meer

Heeft u vragen op het gebied van gehoor bij uw kind? In deze folder leest u meer over de verschillende onderzoeken en de begeleiding die Libra Audiologie uw kind biedt.

Lees meer

Bij de behandeling van uw kind bij Libra Audiologie voor gehoor-, spraak- en/of taalproblemen, kan een psychologisch onderzoek nodig zijn. In deze folder staat beschreven wat het onderzoek inhoudt en hoe u uw kind hierop kunt voorbereiden.

Lees meer

In deze folder leest u meer informatie over de onderzoeken die wij op het audiologisch centrum van Libra Audiologie op locatie Eindhoven kunnen doen als er twijfel bestaat over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind.

Lees meer

Behandeling / begeleiding

Deze folder bevat informatie over een botverankerd hoortoestel voor mensen die geen gewoon hoortoestel kunnen (ver)dragen.

Lees meer

Wanneer u, als slechthorende, last heeft van problemen in de communicatie met anderen, kan de maatschappelijk werker van Libra Audiologie u hulp bieden. In deze folder leest u hier meer over.

Lees meer

Bij het spraak- en taalspreekuur van Libra Audiologie kunt u terecht voor onderzoek en advies op het gebied van gehoor, spraak, taal en de verdere ontwikkeling van uw kind.

Lees meer

In deze folder vindt u informatie over alles wat te maken heeft met de eerste afspraak ofwel het intakegesprek bij Libra Audiologie. Hierbij komen de verschillende stappen van verwijzing tot mogelijke behandeling aan bod. Ook worden een aantal praktische zaken genoemd die goed zijn om te weten, zoals identificatieplicht, routebeschrijvingen, veiligheid en wat te doen bij verhindering van een afspraak.

Lees meer

Video-interactiebegeleiding (VIB) is een kortdurende methode om de basiscommunicatie tussen ouder en kind te verbeteren. In deze folder leest u voor wie het bedoeld is en hoe het werkt.

Lees meer

In deze folder vindt u informatie over de vroegbehandeling van dove en slechthorende kinderen. Libra Audiologie is gespecialiseerd in de begeleiding van slechthorendheid en doofheid bij baby’s en jonge kinderen. Er wordt ingegaan op de samenstelling van het team en aandachtsgebieden per professional, het cursusoverzicht en lotgenotencontact.

Lees meer

De Koala's is een behandelgroep bedoeld voor kinderen vanaf de ontwikkelingsleeftijd van 9 maanden tot 5 jaar. Zij hebben:

- een gehoorverlies;

- baat bij ondersteunende gebaren in de communicatie;

- baat bij een individueel afgestemd spraak- en taalaanbod;

- baat bij contact met andere kinderen met een cochleair implantaat (CI) of hoortoestel.

Lees meer

Deze folder is bedoeld voor ouders/verzorgers van peuters die de vroegbehandeling Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS) van Libra Audiologie gaan bezoeken. Hierin leest u welke kinderen in aanmerking komen voor de vroegbehandeling en wat de behandeling inhoudt.

Lees meer

Tips en extra informatie

Deze folder is bedoeld voor mensen met gehoorproblemen op het werk. In deze folder leest u hoe Libra Audiologie u op dit gebied kan helpen.

Lees meer

Heeft u problemen met uw gehoor en overweegt u een hoortoestel? Dan kunt u voor specialistisch en onafhankelijk hoortoesteladvies terecht bij het Audiologisch Centrum van Libra Audiologie. In deze folder leest u hier meer over.

Lees meer

Solo-apparatuur bestaat uit één of meerdere microfoons, die draadloos gekoppeld zijn met een ontvanger. Deze ontvanger is op zijn beurt weer draadloos verbonden met uw hoortoestel(len).Voor deze koppeling zijn verschillende mogelijkheden voorhanden, afhankelijk van uw type en merk hoortoestellen. In deze folder leest u meer over solo-apparatuur.

Lees meer

Dit is een folder ter bevordering van de spraak- en taalontwikkeling bij kinderen. De folder bevat achtergrondinformatie, tips en oefeningen vanuit Libra Audiologie.

Lees meer

Deze folder bevat praktische tips die handig kunnen zijn bij slechthorendheid. Daarbij zijn tips voor de slechthorende én voor diens gesprekspartner. Doe er uw voordeel mee!

Lees meer

In deze folder leest u waarom voorlezen belangrijk is voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en hoe u het voorlezen interactief kunt maken.

Lees meer