Direct naar inhoud

Met wie

De deskundigen van het spraaktaalteam onderhouden contacten met andere professionals of instellingen om ervaringen te delen en deskundigheid uit te wisselen. De leden nemen deel aan diverse vormen van intervisie om de deskundigheid te behouden. Het team heeft soms ook contacten met anderen om op een laagdrempelige manier en anoniem onderzoeksgegevens met elkaar te bespreken voordat een advies gegeven wordt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Vrijgevestigde logopedisten
  • Psychologenpraktijken
  • Medisch specialisten
  • Kinderdagcentra
  • Onderwijsinstellingen
  • Andere instellingen voor zorg voor kinderen met TOS bijvoorbeeld Auris en Kentalis
    onderwijsinstellingen voor kinderen met TOS zoals Vitus Zuid, Auris, Kentalis en Viertaal
    GGZ-instellingen.