Direct naar inhoud

Over doofheid/ slechthorendheid

Wanneer uit het gehooronderzoek gebleken is dat uw kind een blijvend gehoorverlies heeft, verwijst de audioloog u en uw kind voor intensieve begeleiding naar ons team van de Zintuiglijk Gehandicaptenzorg (verder ZG-team genoemd). Met de letters ZG (Zintuiglijk Gehandicapten) wordt aangegeven dat er een beperking is in een van de zintuigen, in dit geval het gehoor.

Intake door hoofdbehandelaar

Samen met u stellen we een behandelplan op, gericht op uw hulpvraag/hulpvragen.

Teamoverleg multidisciplinair behandelteam

Na de intake wordt uw kind besproken in het multidisciplinair behandelteam en maakt u kennis met uw behandelaren.

Ieder half jaar evalueren we samen met u de afgelopen periode en stellen we een nieuw behandelplan op aan de hand van nieuwe hulpvragen.