Direct naar inhoud

Behandelgroepen

Binnen de ZG-zorg bestaan er verschillende behandelgroepen op verschillende locaties. Voor de dove- en slechthorende kinderen zijn er twee behandelgroepen: de Koala’s op locatie Eindhoven en de Kikkers op locatie Tilburg.

Hieronder vindt u meer informatie.

De Koala’s is een behandelgroep bedoeld voor kinderen vanaf de ontwikkelingsleeftijd 9 maanden tot 5 jaar. Zij hebben:

  • een gehoorverlies;
  • baat bij (ondersteunende) gebaren in de communicatie;
  • baat bij een individueel afgestemd spraak- en taalaanbod;
  • baat bij contact met andere kinderen met een cochleair implantaat (CI) of hoortoestel.

De kinderen komen 2 dagdelen per week naar de groep.

De Kikkers is een behandelgroep voor kinderen vanaf de leeftijd 1,5 jaar tot 5 jaar. Zij hebben:

  • een gehoorverlies;
  • baat bij (ondersteunende) gebaren in de communicatie;
  • baat bij een individueel afgestemd spraak- en taalaanbod;
  • baat bij contact met andere kinderen met een cochleair implantaat (CI) of hoortoestel.

De kinderen komen afhankelijk van de leeftijd en communicatieproblematiek 1 à 2 dagdelen per week naar de behandelgroep.

Kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar

De kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar bij wie de communicatieve voorwaarden (oogcontact, imiteren, auditieve aandacht) nog onvoldoende ontwikkeld zijn, starten één dagdeel in de week.

Kinderen vanaf 2,5 tot 5 jaar

De kinderen vanaf 2,5 tot 5 jaar bij wie de communicatieve voorwaarden voldoende ontwikkeld zijn, maar die door hun auditieve beperking nog problemen ervaren bij het begrijpen en/of produceren van taal komen in de regel twee dagdelen per week.