Direct naar inhoud

Opdrachtgevers

U wilt duidelijkheid over wat u nog van uw medewerker of cliënt kunt verwachten. En natuurlijk wilt u duidelijkheid over uw verplichtingen op het gebied van sociale zekerheid, waaronder de Wet Verbetering Poortwachter. Libra Arbeidsexpertise kan u hierbij ondersteunen.

Duurzame arbeid

Dankzij specialistische kennis van neurologische, orthopedische, oncologische en audiologische beperkingen, krijgen we snel de juiste informatie boven tafel. Bovendien kunnen we direct overgaan tot re-integratie op de huidige of op een andere werkplek. We werken nauw samen met werkgevers en arbodiensten, UWV en letselschadebureaus.

Verzuim kost werkgevers jaarlijks veel geld. Wist u dat u met een adequate aanpak en deskundige begeleiding gemiddeld € 5.000,- kunt besparen per langdurig zieke werknemer?*

*Resultaat uit onderzoek door iRV, Kenniscentrum Revalidatie en Handicap.

Uw medewerker aanmelden

Aanmelden

Meer lezen

Wilt u de factsheets bekijken van onze onderzoeken en tests binnen arbeidsdiagnostiek en arbeidsre-integratie? Of de algemene brochure downloaden? Deze kunt u hier vinden.

"Wij hebben een medewerker met een beperking. Wat voor ons vanzelfsprekend lijkt, is dat voor hem helemaal niet. Libra Arbeidsexpertise heeft dat inzichtelijk gemaakt. Ook de tips van de jobcoach waren waardevol. Het advies van Libra Arbeidsexpertise was afgestemd op onze collega, ons bedrijf én onze werkvloer. Anders zou het nu niet zo ontzettend goed gaan."